Општина Богданци                                                                                          

Соопштенија

СЕ БАРА СЕМЕЈСТВО ОД БОГДАНЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ВОЛОНТЕР ОД МИРОВЕН КОРПУС

СОУ „Богданци“ Богданци се јави на повикот за апликации за волонтер од Мировен Корпус, кој е потребно да започне со работа во Декември, 2014 година. Согласно Програмата за сместување на волонтерите на Мировен Корпус, истите живеат во семејства домаќини во текот на нивните две години престој во заедниците каде што работат. Волонтерите кои живеат во семејства полесно се интегрираат во заедницата и поуспешно го изучуваат јазикот. Оваа Програма овозможува културолошка размена, развивање пријателства, како и подобро разбирање на Американската и локалната култура.

Имајќи го во предвид погоренаведеното, се бара семејство од Богданци кое е во состојба да смести волонтер од Америка во својот дом, во период од 2 години.

Сместувањето на волонтерите не треба да биде луксузно, односно треба да биде просечно и според просечните стандарди на живеење на семејството. Доколку сте семејство кое е заинтересирано да биде домаќин на волонтер, условите кои треба да ги исполнувате може да ги погледнете  на следната брошура.

Семејствата-домаќини ќе добиваат месечен паричен надомест за покривање на трошоците околу престојот на волонтерот.

Телефон за контакт: 078 238-713.

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОТ ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Општина Богданци ги повикува сите евидентирани невработени лица (активни баратели на работа) жители на општина Богданци кои своето вработување сакаат да го решат во рамките на програмата за општинско корисна работа (Проект: Промовирање на одржливи вработувања 3 и поддршка на Владата во спроведување на оперативниот план за активни мерки на пазарот на труд за 2014) да се пријават во подрачната канцеларија на центарот за вработување во Богданци со пополнување на пријава за учество во програмата за ОКР и изјава за согласност.

На јавниот оглас може да се пријават невработени лица од следните целни групи:

-          Деца без родители

-          Жртви на семејно насилство

-          Бездомни деца

-          Самохрани родители

-          Роми

-          Невработени лица со умерени потешкотии при вработување (тешко вработливи  лица):

      Старосна група над 45 години и

      Невработени лица со понизок степен на образование

 

За проектот во општина Богданци ќе се ангажираат 3 (три) лица за период од 6 (шест) месеци со скратено работно време (20 работни часови неделно) за следните работни места:

-  Две одговорни лице за заштита на животната средина на локалитетот Паљурци и

-  Еден доставувач на даночни решенија, други материјали и пошта..

 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучувањето на договор со невработените лица.

Погледнете го јавниот оглас на следниот линк: Јавен оглас за пријавување за „Општинско корисна работа“

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Врз основа на Договорот за соработка склучен помеѓу општина Богданци и УНДП Бр. 10-636/8 од 07.05.2014 а за потребите на Проектот „Промовирање на одржливи вработувања и поддршка на Владата во спроведување на оперативниот план за активни мерки на пазарот на труд за 2014“- Програма општинско-корисна работа, Општина Богданци

ОБЈАВУВА

ЈАВЕН ОГЛАС

до невработени лица (активни баратели на работа) кои се заинтересирани своето вработување привремено да го решат со учество во

Општинско-корисна работа

Програма за обезбедување на континуитет во услугите за руралните заедници и промоција на развојот на општината преку грижа за животната средина на локалитетот Паљурци

 

1.      Се повикуваат невработените лица кои се заинтересирани своето вработување привремено да го решат со ангажирање во општинско-корисна работа,програма за oбезбедување на континуитет во услугите за руралните заедници и промоција на развојот на општината преку грижа за животната средина на локалитетот Паљурци да се пријават во подрачната канцеларија на центарот за вработување во Богданци.

 

2.       На Јавниот оглас може да се пријават невработени лица од следните целни групи:

-          Деца без родители

-          Жртви на семејно насилство

-          Бездомни деца

-          Самохрани родители

-          Роми

-          Невработени лица со умерени потешкотии при вработување (тешко вработливи  лица):

      Старосна група над 45 години и

                                Невработени лица со понизок степен на образование 

 

3.      Пријавите се однесуваат за проектот:

 

-          „Промовирање на одржливи вработувања 3 и поддршка на Владата во спроведување на оперативниот план за активни  мерки на пазарот на труд за 2014“-Програма општинско-корисна работа“

 

4.      За проектот во општина Богданци ќе се ангажираат 3 (три) лица за период од 6 (шест) месеци со скратено работно време (20 работни часа неделно) за следните работни места:

-          Две одговорни лицaза заштита на животната средина на локалитетот Паљурци и

-          Еден доставувач на даночни решенија, други материјали и пошта.

 

5.      Огласот трае до 23.05.2014 година.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Општина Богданци

соопштение

Почитувани,

Ве известуваме дека манифестацијата која беше планирана за денес, 14.05.2014 година, во Градскиот парк во Богданци во 18:00 часот за изложување на скулптури од пластична амбалажа направени од ученици од средното и основните училишта на територијата на општина Богданци, СЕ ОДЛОЖУВА поради лошите временски услови.

За терминот на оддржување на оваа манифестација ќе бидете дополнително известени.

СООПШТЕНИЕ ЗА АКЦИЈАТА САДНИЦА ПЛУС

   

 Почитувани,

Ве известуваме дека и оваа година ќе се спроведе акцијата „Садница плус“, како дел од пролетната акција „Ден на дрвото“.

Со акцијата се опфатени основните училишта од прво до осмо одделение.

Акцијата ќе се реализира на 12-ти Мај 2014 година, Понеделник, на одделенски час.

Ви посакуваме успешна акција.

ОПШТИНА БОГДАНЦИ АПЕЛИРА ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ

 Се известуваат граѓаните на Општина Богданци кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и сите правни лица и трговци поединци, обврзници по основ на комунална такса и данок на имот дека општинската администрација ги доставува решенијата за данок на имот и комунална такса, за 2014година.Се молат физичките и правните лица уредно да ги примаат даночните решенија и решенијата за комунални такси и навремено да ги регулираат своите обврски спрема општината за 2014 година. Во спротивно, истите ќе бидат зголемени за износот на затезна камата за ненавремено плаќање, утврдена со закон како и со други дополнителни трошоци за превземените мерки за присилна наплата.

За дополнителни информации, граѓаните можат да се обратат во општина Богданци, Одделение за финансиски прашања или на телефонскиот број 034/222-335.

Исполнете ги Вашите законски обврски спрема општината, бидејќи со Вашата совесност придонесувате за изградба на нова инфраструктура и развој на  истата.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1090627

Посетители

1717576
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1721
1719
3440
39321
1717576

Server Time: 2018-08-21 21:54:17
Joomla template by Joomlashine.com