Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавностДонирај од срце

Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Богданци(„Службен гласник  на Општина Богданци“ бр.04/05, 04/11 и 04/15), Градоначалникот на Општина Богданци објавува:


Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Право на учество имаат здруженија на граѓани и други правни лица одобласта на културата кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
- да придонесат за збогатување на културниот живот во општината; 
- да ја реализираат утврдената програма за развој на културата;
- да придонесат за зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Богданци;
- да го поттикнат и афирмираат културното творештво  на младите уметници;
- да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

-да обезбедат континуитет на традиционалните културно уметнички манифестации кои се од локален карактер;
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која здруженијата награѓани и други правни лица одобласта на културататреба да ја достават:

- Пријава за аплицирање
- Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за 2016 година;
- Извештај за потрошените средства добиени од ОпштинаБогданциза 2015година (да се достави најдоцна до 30 Јануари 2016 година);  

Рок и начин на доставување на пријавите 


Крајниот рок за поднесување на пријавите е 16.10.2015година (Петок) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса:

Општина Богданци
Ул.„Маршал Тито“ Бр.62
1484,Богданци 
                                                                                                                                                                                                                           Градоначалник

                                                                                                                                                                                                                      на општина Богданци

                                                                                                                                                                                                                      Анастасија Олумчева

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
584899

Посетители

948172
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
126
1202
3301
35823
948172

Server Time: 2017-03-30 02:30:35
Joomla template by Joomlashine.com