Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавност

Односи со јавност

Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Богданци(„Службен гласник на Општина Богданци“  бр.04/05, 04/11 и 04/15),Градоначалникот на Општина Богданци објавува:


Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик  потребно е :
- да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт; 
- да ја реализираат утврдената програма за развој на спортот;
- да ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;
- да го организираат и спроведуваат системот на натпревари;
- да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;
- да се грижат за унапредување на младите категории;
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот треба да ја достават:

 

-Пријава за аплицирање 
-Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за 2016година;
- Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданциза 2015година (да се достави најдоцна до 30 Јануари 2016 година);  

 

Рок и начин на доставување на пријавите 
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 16.10.2015година (Петок) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса:


Општина Богданци
Ул.„Маршал Тито“ Бр.62
1484,Богданци                                                                                                                                                                                                                          Градоначалник

                                                                                                                                                                                                                                                на општина Богданци

                                                                                                                                                                                                                                               Анастасија Олумчева

ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ ОКОЛУ ЧИСТЕЊЕ НА РЕКА ЛУДА МАРА

Општина Богданци согласно Акциониот План за чистење на речни корита за 2015 година, на 30.09.2015  година започна со активностите околу чистење на река „Луда Мара“.

                Изведувач на активностите е правното лице „АЛФА ПРОЕКТ“.

                Чистењето на река „Луда Мара“ се одвива на локацијата: од мостот на регинален пат Богданци Гевгелија до мостот на локален пат Богданци – Стојаково.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1090820

Посетители

1717974
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
185
1934
3838
39719
1717974

Server Time: 2018-08-22 02:08:08
Joomla template by Joomlashine.com