Општина Богданци                                                                                          

Поважни телефони

ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Централа 034/222-333; 034/221-077;

Одделение за финансиски прашања 034/222-335;

Одделение за урбанизам, комунални работи , заштита на животната средина и јавни дејности 034/221-332;

 

ЈП „Комунална Чистота“ 034/221-038;

Доброволно Противпожарно Друштво Богданци  034/223-193;

Здружение на пензионери 034/221-113;

Министерство за правда, Подрачна канцеларија Богданци 034/221-067;

 

Амбуланта Богданци 034/222-111;

Др. Магдалена Гогова ПЗУ (општа медицина)034/221-025;

Др. С.Карастојанова  ПЗУ (општа медицина) 034/221-221;

Др. Сашка Аврамова ПЗУ (општа медицина) 034/222-100;

Др.Мики Шутаров ПЗУ (стом.ординација) 034/221-789;

ПЗУ Ројал Медика 034/034/223-600;

 

Македонска Пошта АД (работна единица) 034/221-016;

Комерцијална Банка АД експозитура 034/222-663;

Стопанска Банка АД експозитура 034/221-118;

 

МПЦ Св.Атанасиј Велики 034/523-963;

Католичка Црква Св.Кирил и Методиј 034/222-967;

 

СОУ Богданци 034/223-077;

ООУ Петар Мусев 034/221-034;

ООУ Кирил и Методиј 034/235-325;

ЈОУДГ Коста Попристов Делчев 034/221-742;

 

Радио Такси ГОКИ 034/223-355;

Радио Такси МИЛ 034/222-522;

Радио Такси СТАРС 034/223-000;

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
728399

Посетители

1187267
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
85
1396
8525
32308
1187267

Server Time: 2017-10-22 00:42:30

Нацрт програми од 26.11.2011

1.Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, ПП заштита.

2.Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци

3.Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на Локален економски развој за 2012

4.Нацрт-Програма за финансирање на културните активности на Општина Богданци за 2012 година

5.Нацрт-Програма за финансирање на активностите на Општина Богданци од областа на социјална заштита 2012

6.Нацрт-Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2012 година

7.Нацрт-Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2012 година

8.Нацрт-Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2012 година

9.Нацрт-Програма за урбана опрема во Општина Богданци за 2012 година

10.Нацрт-Прогрма за работа во областа на располагањето со градско земјиште во сопственост на РМ za 2012

11.Нацрт-Програма за уредување на градежно зејиште во Општина Богданци за 2012 година

Joomla template by Joomlashine.com