Општина Богданци                                                                                          

Започна изградбата на првиот објект во индустриска зона “Горни Чаир“ на локалниот пат Стојаково-Ѓавато

Започна изградбата на првиот објект во индустриска зона “Горни Чаир“ на локалниот пат Стојаково-Ѓавато, инвестиција на компанијата ДПТУ „ФуелТанкс Цистерна“ ДООЕЛ Гевгелија. Инвеститорот стана сопственик на парцела во претходна државна сопственост, со површина од 3507м2, на која планира да изгради објект со површина од 800м2.

Изведувач на градбата е „Универзал градба„ ДООЕЛ Струмица.

    

Започна реализација на втора фаза од Реконструкција на влез во Богданци

Започна изградбата на Канализација со пречистителна станица во Селемли, финансиран од Влада на РМ, од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2015 година

Започна изградбата на Канализација со пречистителна станица во Селемли, финансиран од Влада на РМ, од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2015 година, под мерка 321.3 Инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населени места-села до 1500 жители.
Вкупната вредност на објектот изнесува 11.138.344,50 денари.
Изведувач на градежните работи е Друштво за градежништво Изгрев Инженеринг ДООЕЛ Велес, со Договор бр.05-33/1 од 05.01.2016 година.

Со изведба на овој објект Селемли за прв пат ќе добие приклучување на канализационен систем и еколошка заштита на акумулацијата за наводнување Селемлиска брана, со пречистување на отпадните води кои ќе се вливаат во истата. Воедно, Селемли ќе биде прво населено место во општина Богданци со третман на отпадни канализациони води преку пречистителна станица

Посета на саем за земјоделство во Нови Сад

Земјоделците од општина Богданци деновиве(од 16-18.05.2016 год) имаа можност да присуствуваат на Меѓународниот саем за земјоделство во Нови Сад, Србија.

На саемот во Нови Сад присуствуваа 7 претставници од деловниот сектор, земјоделската задруга Агро Богданци  и индивидуални земјоделци, а на него беа презентирани земјоделска механизација, опрема и резервни делови, храна и пијалоци, растителоно производство, сточарство, амбалажа, агроиновации…

Посетата беше реализирана во соработка на општина Богданци со Федерацијата на фармери на Р.Македонија согласно Годишниот План за посета на саеми за 2016 година кој е составен дел на Програмата за активности на општина Богданци во областа на Локалниот Економски Развој во 2016 година. со цел да се разменат искуства и да се види практичната примена на иновациите во аграрот.

 

Штип, Богданци, Гази Баба и градот Скопје се новите единици на локална власт кои се стекнаа со печатот на бизнис пријателски општини

         

Штип, Богданци, Гази Баба и Градт Скопје се новите единици на локална власт од Република Македонија кои се стекнаа со регионалниот сертификат за бизнис деловно опкружување (Business Friendly Certification in South East Europe (BFC SEE). Во општините Прилеп, Битола и Илинден процесот на сертифицирање е во тек. Пред повеќе од две години со овој стертификат се стекнаа и општините Велес и Струмица, но тие не се пријавија за  ресертификација со што, во согласност со стандардите на Програмата, го изгубија статусот на БФЦ СЕЕ сертифицирана општина. БФЦ СЕЕ Програмата претставува единствена иницијатива во регионот на Југоисточна Европа, која влијае на креирањето на побрза и поефикасна администрација, која треба да ги отстрани пречките и да овозможи  услови за забрзан развој на стопанството, подобри резултати во привлекувањето на домашни и на странски инвестиции и воведување на нови технологии, креирање на нови работни места и модернизација на општеството. Затоа се предвидени 12- кристериуми што  општината треба да ги исполни  за да го добие печатот на општина која е подготвена да даде квалитетна поддршка на постојната бизнис заедница и на потенцијалните инвеститори.

Свеченото доделување на сертификатите се одржа на четвртиот по ред Регионален конгрес на БФЦ  СЕЕ Програмата, што се одржа на 9 мај, 2016 година во Подгорица. Сертификати добија и две општини од Република Хрватска,  една општина од Република Србија, по четири  општини од Федерација БИХ и Република Српска. Во согласност со  BFC SEE стандардот досега во четирите земји од регионот вклучени во Програмата,  сертфицирани  се вкупно 26 локални власти во регионот, кои се подготвени да пружат квалитетна услуга на 105.000 претпријатија и на потенцијаслни инверститори од целиот свет. Република Црна Гора на овој настан и официјално се приклучи на БФЦ СЕЕ регионалната мрежа , во која заинтересираните локални власти ќе започната со процесот на  утврдување и исполнување на утврдените 12-критериуми од  оваа Програма, при што најави дека веќе шест општини пријавиле подготвеност да започнат со процесот.

На Конференцијата учествуваа голем број на министри, градоначалници и стопанственици од регионот, кои говореа за полезноста на сертификатот, достигнатиот напредок во развивањето на локалната економија и привлекувањето на нови бизнис инвеститори, како и за предизвиците со кои се соочувале локалните власти во текот на сертифицирањето. Од Република Македонија присуствуваше министерката за локална самоуправа, Ширет Елези. Таа изрази задоволство што единиците на локална самоуправа од земјата покажуваат  интерес за надградување на своите капацитетити и во делот на зајкунување на локалниот економски развој. Министерката Елези говореше за процесот на децентрализација во Република Македонија, за политиката на рамномерниот регионален развој и за Владината програма за развој на општините, каде акцентот е ставен и на создавање економски посилни, развојно ориентирани и инклузивни единици на локалната самоуправа.

На Конференцијата, освен претставници од четирите новосертифицирани единици на локална власт кои го добија БФЦ СЕЕ сертификатот, присуствува и претставници од ЗЕЛС. Всушност ЗЕЛС и ССК го претставуваат Националниот технички секретаријат во Република Македонија за Програмата БФЦ СЕЕ. Во името на македонските сертифицирани општини,  на организираната панел дискусија на тема  „ Од стандардот  за поволно деловно опкружување до економски раст и нови инвестиции“   говореше   Анастасија Олумчева, градоначалничка на општина Богданци. Таа  ги истакна искуствата на мекдонските општини и придобивките кои ги имаат со воведувањето на електронскиот систем за издавање на градежни дозволи, кој е управуван од страна на ЗЕЛС. Таа нагласи -  „Благодарение на континуираната поддршка на ЗЕЛС, локалните власти од нашата земја станаа лидери во регионот во користењето на електронски решенија за обезбедување услуги кон граѓаните. Електронската апликација „ Е - градежна дозвола“ е првата „извозна“ алатка на Заедницата. Нашата држава, според извештајот Doing Business, на Светска банка за 2015 година, е рангирана на 10-то место во светот и второто во Европа, токму во делот на критериумот за издавање градежни дозволи“. Дека „Е-градежната дозвола“ е важна за општините, а непосредно и за инвеститорите, потврда е и 4-от критериум од Програмата “Општина со поволно деловно опкружување-BFC SEE”- Систем на услуги за добивање на градежна дозвола,  што претставува збир од фактори и услови кои треба да ги исполни општината за да инвеститорот има јасна слика за  колку пари и време му се потребни за реализација на било која инвестиција.

Конференцијата ја организираше Министерството за финансии на Црна Гора и Регионалниот технички секретаријат на BFC SEE Програмата  а со поддршка на ГИЗ Отворениот фонд за модернизација на општинските услуги.

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
584235

Посетители

947193
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
349
949
2322
34844
947193

Server Time: 2017-03-29 09:14:26

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla template by Joomlashine.com