Општина Богданци                                                                                          

„Фотографирај и реагирај“ во Општина Богданци

   “Фотографирај и Реагирај” е шестмесечен проект поддржан од Проектот на USAID за граѓанско општество, кој е спроведуван од Фондација Отворено Општество – Македонија. Проектот го имплементира Здружението за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија.
   Во предвидениот временски период, граѓаните во три пилот- општини (Центар, Богданци и Виница) ќе имаат можност да го користат бесплатниот јавен сервис за пријавување на проблеми поврзани со животната средина.
   Самиот јавен сервис се состои од три компоненти и тоа: мобилна апликација, веб страница и бесплатна телефонска линија. Целта на овој сервис  е што поголем број пријавени проблеми од страна на граѓаните и решени проблеми од страна на надлежните поврзани со животната средина.   
   Сервисот ќе служи како корисна алатка во секојдневниот живот на сите кои сакаат да пријават проблем, а притоа ќе имаат можност  да го следат и статусот на решавање на истиот. Со помош на мобилната апликација корисниците ќе можат да го фотографираат проблемот што го забележале и истиот да го препратат до посебна база на податоци, од каде истиот ќе биде пренасочен до најсоодветниот надлежен орган за решавање на проблемот.
   Самата апликација содржи и геолоцирање на пријавениот проблем со што дополнително се олеснува постапката за пријавување. Исто така, покрај апликацијата сервисот нуди и пријавување  на проблемите преку веб страница и преку јавување на бесплатна телефонска линија  080 023 023.

Започна новата учебна година

   Денеска, за нешто помалку од 1000 основци и средношколци, започна новата учебна 2013/2014 година во основните и средното училиште во Општина Богданци. 

   Од нив 63 дечиња се првачиња, од кои 45 (+3 Ѓавото) во ООУ “Петар Мусев“ – Богданци, а 11 (+3 Селемли) во ООУ “Кирил и Методиј“ – Стојаково. 

   Инаку во ООУ “Петар Мусев“-Богданци наставата во новата учебна година ќе ја посетуваат вкупно 483 ученика, а во ООУ “Кирил и Методиј“ – Стојаково вкупната бројка  изнесува 132  ученика плус 14 ученика од подрачното училиште во с. Селемли.

   Во СОУ “Богданци“- Богданци новата учебна година започна за вкупно 327 средношколци од кои 91 се новозапишани во прва година средно образование. Од нив, две паралелки се со гимназиско образование, една паралелка текстилна струка со трет степен стручна подготовка и една паралелка сообраќајна струка со четврт степен на стручна подготовка.

   Овој ден беше посебен и среќен и за најмалите згрижени деца во јаслите на ЈОУДГ “Коста Поп Ристов Делчев“-Богданци. Вкупно 58 дечиња во Богданци, 16 во подрачната единица во Стојаково и 20 во Дојран денеска беа топло примени во големата група за предшколска возраст. Инаку оваа детска градинка згрижува вкупно 118 дечиња во Богданци, 20 во подрачната единица во Дојран и 46 дечиња во с.Стојаково.

   Општина Богданци на сите ученици, наставници и професори им посакува среќна и успешна учебна 2013/2014 година!

 

Трет „Отворен ден“ во населено место Стојаково

   Во просториите на Месна заедница - Стојаково, на ден 03.09.2013 во 10.00 часот, по трет пат Општина Богданци организира „Отворен ден“ со Градоначалник на Општина Богданци, Анастасија Олумчева. Целта на „Отворен ден“ е да се обезбеди полесен пристап на граѓаните до службите на општината и да се изнајдат решенија за проблемите на граѓаните кои се во надлежност на Општина Богданци.

 

Успешна соработка помеѓу Општина Богданци и АДСДП

   Среда, 21.08.2013 преку успешна соработка помеѓу раководителот на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката од Струмица, Александар Маџаров и градоначалникот и службите на Општина Богданци успешно му беше доделен стан на лице од категоријата на деца кои користат право од 18 до 26 години како деца без родители и родителска грижа, Драган Костиќ.

   Поради личната вклученост на Градоначалник на Општина Богданци, Анастасија Олумчева вчера во придружба на службите кои беа директно инволвирани во соработката со Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката заедно со раководителот Атанас Маџаров го посетија доделувањето на станот на Драган. 

   При посетата градоначалникот на Општина Богданци, Анастасија Олумчева и раководителот на Акционерското друштво, Александар Маџаров, ја истакнаа значајноста на помошта на лица чии личен карактер и развој, како Драган Костиќ, придонесуваат кон поголема општествена реафирмација на децата без родители. 

 

Втор Отворен ден за граѓаните на населено место Селемли

   Во просториите на ОУ „Стојан Вујановиќ“ - Селемли, на ден 20.08.2013 со почеток во 10.00 часот до 12.00 часот, Општина Богданци организира „Отворен ден“ со Градоначалник на Општина Богданци, Анастасија Олумчева и службите на Општина Богданци. Целта на „Отворен ден“ е да се обезбеди полесен пристап на граѓаните до службите на општината и да се изнајдат решенија за проблемите на граѓаните кои се во надлежност на Општина Богданци.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
705607

Посетители

1147639
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
825
1864
2689
32135
1147639

Server Time: 2017-09-26 14:14:54

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla template by Joomlashine.com