Општина Богданци                                                                                          

Најави

Новости

Настани

Концерт на пијано и флејта во ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

   На 11.12.2013 со почеток во 19 часот во ООУ „Петар Мусев“ – Богданцисе оддржа концерт на флејта и пијано. Истиот беше поддржан од Министерството за култура на Република Македонија а организиран и инициран од проф. Ристо Лазаров и претставен од Здружение на музички и балетски пегаози „Леге Артис“.
 
Концертот имаше за цел почеток на проект за развој на музичката култура. Од истиот подоцна се очекува да е вклучителен дел од образовниот процес и предметот музичка уметност.
 
   Во програмата беа вклучени музичките дела:
   Ј. Пахелбех  – Канон во Д
   В. А. Моцарт – Анданте
   Ф. Кулау – Интродукција и Рондо
   Д. Шостакович – 12 Прелидиум ор. 34
   Ј. Вилиамс – Шиндлерова листа
   Т. Прокопиев – Дојранка
 
   Делата ги исполнија Проф. м – р Јасмина Трајческа и Проф. м – р Сузана Стефанова.
   Сузана Стефанова е дипомиран флејтист на Факултетот за Музичка Уметност. Во 2007 година завршува постдипломски студии на ФМУ - Скопје по предметот Методика на музичка настава. Има учествувано на меѓународни семинари со свои истражувачки проекти. Сузана Стефанова моментално предава флејта во Основнот музичко училиште во Гевгелија, каде ја реформира згаснатата класа по овој инструмент.
 
   Јасмина Трајческа, во 2003 г. дипломирала на Одделот за пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје каде и ги завршува постдипломските студии во класа на проф. Валери Стефановски. Заедно со нејзините ученици се добитници на многубројни високи награди во Македонија и странство. Трајческа поседува богато концертно искуство на разни Фестивали во Хрватска, Словенија, Франција, Италија. Јасмина моментално предава во Државниот музичко балетски училишен центар ,,Илија Николовски Луј” во Скопје.
 
 
 
 
 
 
 
 

Јавна дебата во рамките на проектот „Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област“

   Во рамките на проектот „Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област“ – АГРАС,  финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Грција - Р.Македонија 2007-2013 година и имплементиран од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион се оддра јавна дебата во Општина Богданци. Тема на дискусија беа изработените анализи за постоечката патна инфраструктура во регионот. Истите се дискутираа и анализираа со помош на надворешни експерти во поглед на техничките прашања и  дизајнот.
 
   Дебатата ја организираше Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во координација со општина Богданци. Учество земаа сите заинтересирани страни (бизнис сектор, експерти, граѓани итн.)
 
   Целта на јавната дебата е да се добие целосен увид и преглед на моменталната  состојба на инфраструктурата во регионот и да се подобри истата преку анализите од дискусијата во општината со помош од соодветни експерти. Истите ќе послужат за изработка на стратешки документ Студија на можности која ќе послужи за подобрување на патната инфраструктура во Југоисточниот регион.
 
   Студијата на Можности ќе биде подготвена и доставена до сите заинтересирани страни во иднина.
Во вторник, 10.12.2013 година, во просториите на Општина Богданци со почеток од 11.30 часот се оддржа една од предвидените десет јавни дебати од овој вид.
 

Соопштение по Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за сервис за возила со пратечки содржини на КП БР. 2762,2765 и 2766 во КО Стојаково, општина Богданци

  Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1  од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/2005, Сл.весник РМ бр.81/2005, Сл.весник на РМ бр.24/2007 Сл.весник на РМ бр.159/08 Сл.весник на РМ бр.83/2009, Сл.весник на РМ бр.48/2010, Сл.весник на РМ бр.124/10 и  Сл.весник на РМ бр.51/11) и член 3, став 1 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. весник на РМ бр. 147/2008), Градоначалникот на општина Богданци го објавува следното 
 
 
С О О П Ш Т Е Н И Е
 
 по Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за сервис за возила со пратечки содржини на КП БР. 2762,2765 и 2766 во КО Стојаково, општина Богданци 
 
 
  Извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната средина е изложен во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и јавни дејности, административна зграда на општина Богданци, приземје, соба бр.5 и 6, од 08 до 16 часот.
 
  Јавниот увид ќе трае 30 дена сметано од денот на објавувањето на соопштението на веб страната на општина Богданци.
 
  Заинтересираните граѓани и правни лица своите забелешки, предлози и мислења по Извештајот за стратегиската оцена на влијаннието на животната средина за ЛУПД за сервис за возила со пратечки содржини на КП БР. 2762,2765 и 2766 во КО Стојаково, општина Богданци, 
можат да ги достават писмено до архива на општина Богданци, по пошта, на адреса: ул.„Маршал Тито“, бр.62 или електронски на e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и opstina Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Градоначалник
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           на општина Богданци
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Анастасија Олумчева 

Соопштение за одржување на Јавен увид и Јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ГУП за град Богданци, општина Богданци

  Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1  од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/2005, Сл.весник РМ бр.81/2005, Сл.весник на РМ бр.24/2007 Сл.весник на РМ бр.159/08 Сл.весник на РМ бр.83/2009, Сл.весник на РМ бр.48/2010, Сл.весник на РМ бр.124/10 и  Сл.весник на РМ бр.51/11) и член 3, став 1 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. весник на РМ бр. 147/2008), Градоначалникот на општина Богданци го објавува следното 
 
 
С О О П Ш Т Е Н И Е
 
за одржување на Јавен увид и Јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ГУП за град Богданци, општина Богданци
 
 
  Извештајот е изработен од ЕВОЛВИНГ ДОО, Друштво за консалтинг, обука и услуги, Скопје, 2013 година. Површината на планскиот опфат – ГУП на град Богданци изнесува 388,30 ха.
 
  Јавната расправа ќе се организира во салата на Советот на општина Богданци на ден 23.12. 2013 година, со почеток во 11  часот.
 
  Извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната средина ќе биде изложен во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и јавни дејности и на web страната на општина Богданци www.bogdanci.gov.mk до 28.12.2013 година.
 
  Заинтересираните граѓани и правни лица своите забелешки, предлози и мислења по Извештајот за стратегиската оцена на влијаннието на животната средина за ГУП за град Богданци, можат да ги достават писмено до архива на општина Богданци, по пошта, на адреса: ул.„Маршал Тито“, бр.62 или електронски на e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и opstina Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Градоначалник
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             на Општина Богданци
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Анастасија Олумчева 
 
 

3 Декември Светски ден за лица со посебни потреби

 

   По повод 3 Декември Светскиот ден на лица со посебни потреби Анастасија Олумчева, Градоначалник на Општина Богданци им подари пакетчиња со мотото „Сите деца играат“ на петнаесетте дечиња од Дневниот центар за умерена и тешка попреченост. Олумчева ја искористи оваа средба за да разговара со родителите, децата и службите од Дневниот центар со цел да се запознае со можностите и карактерите на дечињата со попреченост.
 
   По повод овој ден Дневниот центар организираше ручек кој беше придружуван со музика и играње и кој во забавна атмосфера ја истакна еднаквоста кои децата со посебни потреби ја заслужуваат во општествената сфера.
   Олумчева порача дека: 
 
   „Целта на овој ден, која Дневниот центар ја исполни на совршен начин, е да се разберат можностите за достигнувањата на лицата со посебни потреби и поттикне поддршката на нивното достоинство, права и благосостојба.“.
 
Во атмосфера на љубов и елација децата од Центарот ја пренесоа нивната сила и издржливост во општество кое нечесто ги прифаќа без да им овозможи истакнување на нивните придонеси.
 
 
 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1010127

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla template by Joomlashine.com