Општина Богданци                                                                                          

Успешна соработка помеѓу Општина Богданци и АДСДП

   Среда, 21.08.2013 преку успешна соработка помеѓу раководителот на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката од Струмица, Александар Маџаров и градоначалникот и службите на Општина Богданци успешно му беше доделен стан на лице од категоријата на деца кои користат право од 18 до 26 години како деца без родители и родителска грижа, Драган Костиќ.

   Поради личната вклученост на Градоначалник на Општина Богданци, Анастасија Олумчева вчера во придружба на службите кои беа директно инволвирани во соработката со Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката заедно со раководителот Атанас Маџаров го посетија доделувањето на станот на Драган. 

   При посетата градоначалникот на Општина Богданци, Анастасија Олумчева и раководителот на Акционерското друштво, Александар Маџаров, ја истакнаа значајноста на помошта на лица чии личен карактер и развој, како Драган Костиќ, придонесуваат кон поголема општествена реафирмација на децата без родители. 

 

Втор Отворен ден за граѓаните на населено место Селемли

   Во просториите на ОУ „Стојан Вујановиќ“ - Селемли, на ден 20.08.2013 со почеток во 10.00 часот до 12.00 часот, Општина Богданци организира „Отворен ден“ со Градоначалник на Општина Богданци, Анастасија Олумчева и службите на Општина Богданци. Целта на „Отворен ден“ е да се обезбеди полесен пристап на граѓаните до службите на општината и да се изнајдат решенија за проблемите на граѓаните кои се во надлежност на Општина Богданци.

Прскање против комарци

   Во Петок, на 16 Август 2013 почнувајќи од 05:00 часот на територија на Општина Богданци ќе се прска против комарци.
   Министерството за транспорт и врски во соработка со Министерството за здравство продолжува со прскање против возрасни комарци (аеросолна адултицидна дезинсекција) и терестрична апликација на средство за уништување на ларви од комарци на стоечки водени површини (ларвицидна дезинсекција).

Се одржа четвртата јавна трибина од областа не земјоделието на тема „Болести на растенија“

   Во просториите на СОУ „Богданци“ - Богданци, вчера со почеток во 20.10 часот се оддржа Јавна трибина на тема „Болести кај растенијата“.
   Предавач и гостин на трибината беше Атанас Василев дипломиран агроном инженер. 
   На повеќечасовната трибина се адресираа и теми од областа на семенски материјал, болести кај доматите и влијанието на климатските промени. Агрономот Атанас Василев ја истакна значајноста на изборот на семенски материјали кои влијаат врз квалитетот на производите. Постојат одредени семенски материјали кои се имуни на одредени болести. Во нашиот регион треба да се искористува семенски материјал кој е имун на најчестите болести во нашиот регион.
   Одредени болести се најчести во овој регион и за истите се претставија разни решенија за кои се оддели поголем дел од времето. Сепак заклучокот беше дека мора да постои строго менаџирање и превенција преку начинот на хранење, наводнување и прскање на производите.
   Неизбежен беше заклучокот дека климата е променета во Општина Богданци и за неа се истакна дека треба да се решава со строго менаџирање на хранењето и наводнувањето на производите.
   Достигнатите резултати и заклучоци од трибината ја имаат можноста да екстремно влијаат на работата на земјоделците во Општина Богданци и за таа цел Општина Богданци ќе организира уште јавни трибини кои подиректно и подетално ќе ги запознаат земјоделците со решенија за нивните проблеми.

Втор „Отворен ден“ во населено место Стојаково

   Во просториите на Месна заедница – Стојаково по втор пат се  одржа „Отворен ден“ со Градоначалник на Општина Богданци, Анастасија Олумчева и службите на Општина Богданци.

   Можноста за разговор со службите и градоначалникот на Општина Богданци ја искористија граѓаните на населено место Стојаково кои во најголем број ги 
истакнаа проблемите од комунален аспект со кои се соочуваат секојдневно. Исто така се разговараше и за проблеми со вработувањето, легализација на имот и останати прашања поврзани со имотно правни односи.   
„Отворен ден“ се организираше со цел да се обезбеди полесен пристап на граѓаните до службите и градоначалникот на општината и поради природата на остварената комуникација истиот настан ќе се организира редовно секој прв Вторник во месецот.
 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1090627

Посетители

1717576
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1721
1719
3440
39321
1717576

Server Time: 2018-08-21 21:54:17

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla template by Joomlashine.com