За почиста Општина да го вклучиме и семејството во акцијата што ја организираме заедно со Вас граѓаните,  на ден 17 и 18 август (сабота и недела), за чистење во и пред дворовите, вклучувајќи ги и тротоарите.

Собраниот смет ставете го во ќеси или картонски кутии и оставете го до Вашите канти или контејнери. ЈП „Комунална чистота“ ќе го собира сметот следниот ден.

Совет на                                  Градоначалник на                       ЈП „Комунална чистота“

Општина Богданци                Општина Богданци                                   Богданци

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara