Во рамки на проектот “Европска недела на спортот” спроведуван од Агенција за млади и спорт на РСМ, во општина Богданци беше имплементиран настан “Биди активен училишен ден”

escort izmir

Настанот беше оддржан на мултифункционалното игралиште во рамки на ООУ Петар Мусев Богданци и на истиот присуствуваа  64 ученика од прво одделение од двете основни училишта, ООУ „Петар Мусев“ Богданци и ОУ „Кирил и Методиј“ Стојаково.

Во организација на наставниците по спорт и спортски активности и одделенските наставници беа организирани штафетни игри (елементарни, прилагодени на возраста)

Целта на настанот е промоција на пораката луѓето да бидат здрави и активни, како и поттикнување на помладата генерација за здрави и активни навики.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara