Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Соопштение за издадено Решение за одобрување на измени во тек на градба

Општина Богданци ги известува жителите на Општина Богданци дека е издадено Решение за одобрување на измени во текот на изградбата за Дополнување на основен проект за изградба на ветерни електрани Богданци, 1.В1.-1.В5 ветерна електрана 1-5; пристапен пат; 33(36)kV кабелски среднонапонски далековод за поврзување на ветерни електрани 1-5; ГП 1.В1-1.В5, со нова ТС, место: Парк ветерни електрани Богданци, Општина Богданци, бр. УП I 11-37 од 05.12.2022 годинана Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ПЕРУН ДОО Скопје со седиште Максим Горки бр.10-1/1 Скопје – Центар кое претставува составен дел на Одобрение за градење бр. УП I 11-39 од 11.08.2020 година, издадено од Општина Богданци.

Последен поздрав на нашата почитувана колешка

Со големо жалење Општина Богданци денес ќе се прости од нашата почитувана долгогодишна колешка, Јованка Ампова.

Општина Богданци изгуби професионалец во областа на животната средина, кој ќе биде долго запаметен од колегите, соработниците и сите оние со кои градеше успешен однос на соработка.

Големите луѓе никогаш не умираат, засекогаш остануваат во срцата и драгите спомени.
Вашата добрина и ведар дух ќе остават вечен печат на времето поминато заедно, а Вашето име со светли букви засекогаш запишано во аналите на Општина Богданци .
Почитувана колешке, почивајте во мир и нека Ви е светол патот кон вечноста.

Вечна слава!!!

Покана за хуманитарен настан

Почитувани граѓани

По повод 3 ти Декември светскиот ден на лицата со попреченост Дневниот центар во соработка со НУ Музеј Гевгелија организира хуманитарен настан на кој ќе бидат изложени рачни изработки од корисниците на Дневниот центар. По тој повод Ве покануваме да бидете дел од овој настан.

Локација : Уметничка галерија Амам –Гевгелија

Дата 02.12 – петок со почеток од 16 часот.

Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски, во работна посета на Општина Богданци

Во работна посета на Општина Богданци денес беше Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски. Тој беше примен во кабинетот на градоначалникот Блаже Шапов каде се разговараше за најновите измени на Законот за градење, а кои се однесуваат на олеснување на постапката за поставување на фотонапонски панели за домаќинствата и компаниите.

Со измените на овој закон се поедноставува процедурата за поставување на фотонапонски електроцентрали на објектите и тоа до 6 киловати за домаќинствата и до 40 киловати за компаниите. Клучно е што процедурата е без административни постапки и не е потребно издавање на одобрение за градење од локалната самоуправа. 

Инвеститорите се сега должни само да ја известат Општината и да ги достават потребните документи. За правни лица ќе биде потребен извод од Централен регистар, а за физички лица копија од лична карта, потоа имотен лист за објектот на кој се поставува и основен проект.  Доколку објектот не е во сопственост на инвеститорот, се доставува договор или согласност од сопственикот на објектот, како и основен проект за фотонапонска електроцентрала до 6 киловати за домаќинствата, односно до 40 киловати за компаниите.

Министерот изјави дека општина Богданци е пионер во искористување на обновливите извори на енергија и ги повика граѓаните да ги искористат измените на законот и да пристапат кон поставување на вакви објекти со цел да му помогнеме на електроенергетскиот систем но и на самите себе и да придонесеме за плаќање на пониски сметки во претстојниот период.

„Се надевам дека во претстојниот период ќе се јави зголемен интерес за инвестиции во овој дел, како од страна на физичките така и од правните лица“ – изјави градоначалникот Блаже Шапов и ги повика заинтересираните странки да се информираат за упростената процедура во Одделението за урбанизам и градежништво на општина Богданци. Никола Гогов од Богданци е првиот во нашата општина кој ги искористи измените на Законот за градење и постави фотонапонски панели на својот објект за домување.

На работната средба се разговараше и Заобиколницата во Богданци која е во фаза на реализација и за патниот правец Делница од Регионален Пат Р 1109 “Понов Мост“ до „Заобиколница“ Богданци за кој Градоначалникот изјави дека документацијата е комплетирана, следува тендерирање а на пролет и негова реализација.

Покана за учество во креирање на Буџетот на општина Богданци за 2023 година

Општина Богданци е во фаза на подготвување на  Буџетот за 2023 година. Со цел да се овозможи поголема вклученост на граѓаните и граѓанските организации при неговото креирање, Ве повикуваме да го пополните овој анкетен прашалник —->линк

На овој начин ќе овозможите поголема информираност на локалната самоуправа за вистинските проблеми и создавање на Буџет кој ќе ги задоволи најголемиот дел од потребите на граѓаните.

Истовремено Градоначалникот на општина Богданци ќе оствари средби со граѓаните по населените места, со следниот распоред:

22.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во с. Селемли  (во основното училиште)

23.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во с. Ѓавото (во основното училиште)

24.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во с. Стојаково  (Дом на култура)

25.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во Богданци  ( Дом на култура „Бранд Петрушев)

Сите  Вие кои имате идеи, предлози за релизација на проекти и решавање на одредени проблеми, повелете во наведениот термин, на разговор со Градоначалникот и претставници од локалната самоуправа.

Сите реално остварливи предлози, идеи, во рамки на можностите  на општина Богданци  ќе видат интегрирани во буџетски програми за 2023 година.

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма со скица на предлог план за парцелација за Урбанистички проект со план за парцелација за КП број 10339/1, КП број 10339/2, КП број 10340/1, КП број 8946, и дел од КП број 8909/1, КО Богданци, Општина Богданци; тех.број: 0701-155 од 30.09.2022год. изработена од Друштво за градење, проектирање и надзор со трговија на големо и мало ГОЈА Павлов Митко увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија, со Решение бр11-1762/5 од 11.11.2022год. од општина Богданци, чиј инвеститор e Раде Станковиќ ул. „Дојранска“ бр.66 од Богданци.

Известување за планирани прекини во дистрибутивниот систем за електрична енергија на ден 01.11.2022

Ве известуваме дека согласно добиените податоци од ЕВН Македонија, заради реализација на инвестициони зафати со цел подобрување на квалитетот на електричната енергија на ден 01.11.2022 година (вторник) во периодот од 09.00 до 12.00 часот без снабдување со електрична енергија ќе останат корисниците од Богданци и тоа: улица Маршал Тито од Бреботекс до Пошта и улицата Нако Вардарски и Илинденска.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara