Традиционално палење на коледарски оган во Богданци и Стојаково

Почитувани, имаме голема чест да ви соопштиме дека и во 2022 година во општина Богданци ќе се оддржи настанот традиционалното палење на коледарскиот оган.

Во Богданци истиот ќе се оддржи Среда 05.01.2022 година во Градскиот парк со почеток во 18 часот.

Настанот е во организација на Лебопекара ММ и Солун 53 маркети.

Во Богданци ќе земат учество локални музички изведувачи: Ристо Димитров, Здравко Илјачев, Наталија Данаилова, Марија Ичкова, Влатко Илјачев и  ученици од ООУ Петар Мусев.

Во Четврток 06.01.2022 година истиот настан во организација на Месната Заедница Стојаково ке се оддржи во населено место Стојаково пред Домот на култура Стојаково со почеток во 19.30 часот. 

Среќна и бериќетна Нова 2022 година

Почитувани сограѓани, ценети пријатели

Дозволете ми во овој последен ден од 2021 година, во името на Локалната самоуправа и во мое лично име, да Ви упатам честитки во пресрет на новогодишните и Божиќните празници, со искрени желби за добро здравје, лична, семејна и општествена благосостојба, радост, љубов, спокој и меѓусебна почит на сите.

И оваа година беше специфична по многу нешта а нашето живеење и функционирање беше променето поради присутната пандемија од Ковид 19. Токму затоа, посакувам во Новата 2022 година да им се радуваме на малите нешта што ја чинат големината на животот и да им го посветиме целото наше внимание,  љубов и почит на нашите семејства, на нашите деца, на нашите пријатели.

Апелирам до сите празниците кои ни претстојат да ги поминете одговорно, без масовни групирања, со единствена цел да го заштитиме сопственото и здравјето на нашите најмили.

Да останаме сите во добро здравје и добро расположение.

Нека Ви е среќна, весела и бериќетна Новата 2022 година!

            Со почит,

             Блаже Шапов – Градоначалник на Општина Богданци

Следење во живо на шестата седница на Советот на општина Богданци

Советот на Општина Богданци на својата шеста седница закажана за Денес, 29.12.2021 година, со почеток во 10.00 часот ќе расправа за Предлог-Буџетот на општина Богданци за 2022 година. Покрај Предлог – Буџетот, на дневен ред ќе се најдат и сите Предлог Програми за 2022 година како и Предлог Решенија за разрешување и именување на членови на училишни, управни и надзорни одбори на институциите во Општина Богданци.

Доколку сте заинтересирани да ја гледате истата во живо, следете го следниот линк: шеста седница во живо

Следење во живо на петтата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека денес (20.12.2021) во 10.00 часот започнува петтата седница на Советот на општина Богданци.

Доколку сте заинтересирани да ја гледате истата во живо, следете го следниот линк:петта седница во живо

Соопштение за организирање јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Богданци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета

по  Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтаична електрична централа) на КП бр. 6170/1, КП бр. 6170/2, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2, КП 6165, К.О. Стојаково, Општина Богданци

Граници на опфатот се: КП бр. 6170/1, КП бр. 6170/2, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2 и КП бр. 6165К.О. Стојаково, Општина Богданци.

Опфатот е со површина од 1,6ха.

Јавната анкета и јавната презентација по Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтаична електрична централа) на КП бр. 6170/1, КП бр. 6170/2, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2, КП 6165, К.О. Стојаково, Општина Богданци со намена Е2 – Комунална супраструктура,  ќе се спроведе со излагање на планската документација во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.

Јавната анкета ќе трае пет работни дена од 14.12.2021г. до 21.12.2021г., секој работен ден од 08 до 16 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планската документација можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Локалната урбанистичка планска документација ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 12:00 часот во просториите на Салата на Совет на Општина Богданци.     

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

Блаже Шапов

Следење во живо на четвртата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека денес (03.12.2021) во 12.00 часот започнува четвртата седница на Советот на општина Богданци.

Доколку сте заинтересирани да ја гледате истата во живо, следете го следниот линк: 4 та седница во живо 

Поради асфалтирање, улицата „Бранд Петрушев“ во Богданци во периодот од 02.12-06.12.2021 ќе биде затворена за сообраќај

Општина Богданци ги известува граѓаните дека поради изведување на градежни активности – асфалтирање на  улица „Бранд Петрушев“ во Богданци сообраќајот на улицата ќе биде целосно затворен и од овие причини потребно е да се отстранат сите автомобили од улицата почнувајќи од 02.12.2021 (четврток) до 06.12.2021 (понеделник).

Апелираме до сите учесници во сообраќајот да наидат на разбирање и да го почитуваат воведениот режим на сообраќај и поставената патна сигнализација.

Следење во живо на третата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека денес (26.11.2021) во 14.00 часот започнува третата седница на Советот на општина Богданци.

Доколку сте заинтересирани да ја гледате истата во живо, следете го следниот линк: трета седница во живо

Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2022 година

            Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник  на Општина Богданци“ бр.04/05, 04/11, 04/15, 09/19, 02/20 и 11/21), Градоначалникот на Општина Богданци објавува


ЈАВЕН ПОВИК 

за финансирање на културните активности од Буџетот на

Општина Богданци за 2022 година

             Право на учество имаат здруженија на граѓани и други правни лица од областа на културата кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

             Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
– да придонесат за збогатување на културниот живот во општината; 
– да придонесат за зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Богданци;
– да го поттикнат и афирмираат културното творештво  на младите уметници;
– да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

-да обезбедат континуитет на традиционалните културно уметнички манифестации кои се од локален карактер.

               Потребна документација која здруженијата на граѓани и други правни лица од областа на културата треба да ја достават:

– Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
– Годишна програма за работа за 2022 година;
– Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданци за 2021 година (до денот на поднесување на пријавата);  

            Рок и начин на доставување на пријавите 


             Крајниот рок за поднесување на пријавите е 06.12.2021 година (понеделник) до 16 часот.
            Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса: Општина Богданци, ул.„Маршал Тито“ бр.62 1484 Богданци со назнака „за финансирање на активности од областа на културата за 2022 година“.       

Здруженијатa, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите со донесување на годишната Програма за финансирање на културните активности во општина Богданци за 2022 година.

                                                                                                                  Градоначалник

на Општина Богданци

                                                                                                                   Блаже Шапов

Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2022 година

               Врз основа на член 41 став 1 точка 14, а во врска со член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“  бр.04/05, 04/11, 04/15,  09/19, 02/20 и 11/21), Градоначалникот на Општина Богданци објавува


ЈАВЕН ПОВИК

за финансирање на спортските активности од Буџетот на

Општина Богданци за 2022 година

             Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

            Спортски здруженија и другите правни лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
– да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт; 
– да го организираат и спроведуваат системот на натпревари;
– да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;
– да се грижат за унапредување на младите категории;

                Потребна документација која спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот треба да ја достават:

-Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
– Годишна програма за работа за 2022 година;
– Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданци за 2021 година (до денот на поднесување на пријавата).

              Рок и начин на доставување на пријавите 


              Крајниот рок за поднесување на пријавите е 06.12.2021 година (понеделник) до 16 часот.
              Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса: Општина Богданци, ул.„Маршал Тито“ бр.62, 1484 Богданци со назнака „за финансирање на активности од областа на спортот за 2022 година“.       

                Здруженијатa, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите со донесување на годишната Програма за финансирање на спортските активности во општина Богданци за 2022 година.                                                                                                                      Градоначалник

                                                                                                       на Општина Богданци

                                                                                                               Блаже Шапов

konya escort