Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Листа за редослед на истакнување на плакати за Претседателски избори 2024 на територијата на Општина Богданци

На ден 03.04.2024 година (среда), во 12 часот во просториите на Општина Богданци се изврши ждребење за утврдување на редоследот за истакнување на плакати без надоместок на местата определени од страна на општината, за подносителите на кандидатите за претседател кои учествуваат на Претседателските избори 2024 година.

            Согласно Одлуката за утврдување на места за истакнување на изборни плакати без надоместок на подрачјето на Општина Богданци бр. 08-493/6 од 15.03.2017 година („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 05/17)  на територијата на Општина Богданци за истакнување на Изборни плакати без надоместок во текот  на изборната кампања се утврдуваат следните места:

  1. Во Богданци

-потпорен ѕид на детското игралиште на автобуска Богданци;

-на излезот од Богданци спрема Стојаково, просторот од левата страна покрај оградата на трафостаницата на ЕВН и

-ограден ѕид на игралиште Вардарски на ул. „Маршал Тито“-Богданци.

  • Во Стојаково

-во центарот на просторот покрај оградата на ресторантот;

-на просторот кај место викано „Чекркот“;

-просторот кај местото викано „Геран“ и

-просторот позади Црквата.

  • Во Селемли

-на просторот по главната улица на населбата, на автобуската постројка.

  • Во Ѓавото

-на влезот на населеното место на ограден ѕид од пумпата за вода до некогашен откупен пункт на Земко и

-во центарот на населеното место кај свртувалиштето за автобуси.

            Големината на просторот за истакнување на изборни плакати  ќе биде подеднакво утврдена за сите подносители на кандидати за претседател според следниот редослед:

Реден број за лепење плакатиКандидати за претседател Претседателски избори 2024 година
1Билјана Ванковска Цветковска  
2Стевчо Јакимовски  
3Стево Пендаровски  
4Бујар Османи
5Арбен Таравари  
6Гордана Сиљановска Давкова  
7Максим Димитриевски  

Јавен повик

Општина  Богданци упатува Јавен повик до учесниците во изборната кампања за Претседателските избори 2024 година  дека на ден 03.04.2024 година (среда) во 12.00 часот во салата на Советот на општина Богданци ќе се изврши ждребење за утврдување на редоследот за истакнување на изборни плакати без надоместок на подрачјето на општина Богданци.

Согласно Одлуката за утврдување на места за истакнување на изборни плакати без надоместок на подрачјето на Општина Богданци бр. 08-493/6 од 15.03.2017 година („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 05/17)  на територијата на Општина Богданци за истакнување на Изборни плакати без надоместок во текот  на изборната кампања се утврдуваат следните места:

  1. Во Богданци

-потпорен ѕид на детското игралиште на автобуска Богданци;

-на излезот од Богданци спрема Стојаково, просторот од левата страна покрај оградата на трафостаницата на ЕВН и

-ограден ѕид на игралиште Вардарски на ул. „Маршал Тито“-Богданци.

  • Во Стојаково

-во центарот на просторот покрај оградата на ресторантот;

-на просторот кај место викано „Чекркот“;

-просторот кај местото викано „Геран“ и

-просторот позади Црквата.

  • Во Селемли

-на просторот по главната улица на населбата, на автобуската постројка.

  • Во Ѓавото

-на влезот на населеното место на ограден ѕид од пумпата за вода до некогашен откупен пункт на Земко и

-во центарот на населеното место кај свртувалиштето за автобуси.

Сите заинтересирани учесници во изборната кампања за Претседателските избори 2024 година кои ќе присуствуваат на ждребењето, задолжително да поседуваат овласување и документ за идентификација.

Априлијада – забава за сите

По повод 1 април, Денот на шегата, денес со почеток во 09.30 часот во Градскиот парк во Богданци се оддржа традиционалната манифестација „Априлијада“.

Во програмата свое учество зедоа дечиња од ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“, како и ученици од ООУ „Петар Мусев“ Богданци и подрачното училиште во Ѓавото и СОУ „Богданци“.

Настанот го организираше Дом на Култура „Бранд Петрушев“ во соработка со Општина Богданци.

Соодветно беа наградени  следните маски:

  • Прво место – „Среќни жабички“ од ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“, Второ место – „Ролеркостер“ Vа одделение  и Трето место – „Индијанци уд Бугданци“ IIa одделение од ООУ „Петар Мусев“ Богданци;

            ООУ „Кирил и Методиј“ Стојаково и дечињата од Детската Градинка во Стојаково свое дефиле имаа во училишниот двор.

И овој пат дечињата и учениците им ги исполнија срцата на сите присутни родители, баби и дедовци, роднини и граѓани. Честитки до сите учесници за нивната креативност како и до нивните ментори, наставници, воспитувачи и негователи.

Соопштение

Ги известуваме граѓаните дека утре – среда (20.03.2024 година) поради изведување на работи на новата водоводна мрежа, улица Страшо Пинџур во Богданци, на потегот од Максим Кафе до гостилница Еври ќе биде затворена за сообраќај. Се надеваме на разбирање.

Соопштение за пријавување на штети од град кој ја зафати општината на 07-ми и 12-ти Март

Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр.08-529/11     од 14.03.2024 год. се известуваат сите жители и деловни субјекти на територијата на општина Богданци кои имаат штета од град на земјоделските култури кој ја зафати општината (07.03 и 12.03 2024 год.) да достават до општината:

1. Барање за проценка на штета

2. Копија од лична карта,

3. Имотен лист или копија од имотен лист,

4. Лицата кои се оштетени а површините не се во нивна сопственост да достават и договор за закуп.

5.Решение од Единствениот регистар на  земјоделски стопанства (ЕРЗС).

Барањето може да го подигнат од архивата на општина Богданци или од веб страната на општината.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 01.04.2024 год. Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Комисија за проценка на штети од

природни непогоди и други несреќи

Состанок со техничката помош на ЕУ за општините

На 23.01.2024 година, општините од Вардарскиот регион и три општини од Југоисточниот регион, вклучувајќи ја и општина Богданци, потпишаа Меморандум за разбирање за Организација за управување со дестинација (Destination Management Organisation – DMO).

На 13.03.2024 во просториите на општина Богданци градоначалникот Блаже Шапов имаше состанок со Техничката Помош на ЕУ за Општините (Technical Assistance of EU for Municipalities – TA EU4M), поточно со Тим Лидерот Клаус Рихтер и JTA Expert Верче Лазарова. На состанокот  се разговараше за состојбите во општината, за тоа што би значело воспоставување на Организација за Управување со Дестинација (Destination Management Organisation – DMO) за нашата општина и се договорија за следните чекори за вклучување на приватниот сектор во истата.

За таа цел на 19-ти март, ќе се оддржи работилница со фокус кон вклучување на приватниот сектор на која активно учество ќе земат и претставниците на швајцарскиот проект „IME“, Асоцијацијата „Алзас-Македонија“ и експерти од техничката помош EU4M.

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци ги известува граѓаните дека одобрена е Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во н.м. Стојаково со потисен цевовод до резревоар за с. Селемли, општина Богданци тех бр 077/2023 –  У од февруари 2023 изработена од Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш, со Решение бр 11-91/5од 13.03.2024год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |