Согласно постапката за јавна набавка спроведена од страна на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци деновиве започна чистењето на депонијата во Богданци.

Активностите опфаќаат  расчистување, порамнување и одржување на депонијата со површина од 5,6 ха, оградување на истата со бетонски столбови и мрежа како и правење на тампон зона од 20м околу неа како превенција од запалување. Целиот смет ќе биде затрупан во ров со површина од околу 32.000м2.

Во рамки на акцијата досега е расчистена околу 1ха површина од кабаст, градежен и мешан комунален отпад, а од механизација се употребуваат булдозер и багер.

Изведувач е правното лице „Вики Компани Гевгелија, а вредноста на договорот  изнесува 2.000,000 денари + ДДВ.

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara