Почитувани,

Согласно добиеното известување од ЕВН Македонија, екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на одредени локации во земјава. Заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, без снабдување Утре (Петок -06.11 2020) во периодот од 08.20 до 10.30 часот ќе остане улицата Маршал Тито од Чавдарова Чешма до Амбуланта и Горно Село.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara