Почитувани,

Согласно добиеното известување од ЕВН Македонија КЕЦ Гевгелија, без напојување со електрична енергија на 20.07.2019 и 21.07.2019  од 12:00 до 18:00 часот ќе бидaт дел од корисниците од јужниот и источниот дел на  Богданци, Беровска мала и излез кон Млаз (вклучително индустриските објекти  Оранжерии Воденичар, Бреботекс, Млекара, Бовекс и други), заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 20.07.2019 и 21.07.2019 од 12:00 до 18:00 часот ќе бидaт  дел од корисниците од Богданци од централниот дел према влезот кон Гевгелија, заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 20.07.2019 од 12:00 до 18:00 часот ќе бидaт  корисниците од селата  Стојаково и Селемли, вклучително и индустриските објекти на потегот од Богданци кон Стојаково, заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 20.07.2019 и 21.07.2019 од 06:00 до 12:00 часот ќе бидaт  дел од корисниците од Богданци од централниот дел (околу полицијата и општината), заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 20.07.2019 и 21.07.2019 од 06:00 до 12:00 часот ќе бидaт дел индустриските корисници на потегот на поранешен Млаз во Богданци, заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 20.07.2019 и 21.07.2019  од 06:00 до 12:00 часот ќе бидaт корисниците од влезот на Богданци (кон Гевгелија)  и индустриските објекти меѓу Богданци и Гевгелија (Бензинска Шимов, сервис Ампов, Оранжерии Трнка 1 и 2, систем Спас за Дојран…), заради интервенција на водот.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara