Општина Богданци ги известува сите подносители на листи за Изборна Единица 4 дека на ден 30.06.2020 година (вторник) во 14.00 часот во салата на Советот на општина Богданци ќе се изврши ждребење за утврдување на редоследот за истакнување на изборни плакати без надоместок на подрачјето на општина Богданци, согласно Одлуката за утврдување на местата за истакнување на изборни плакати без надоместок.

Сите заинтересирани претставници на подносителите на листи кои ќе присуствуваат на ждребењето, задолжително да поседуваат овласување и документ за идентификација.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara