На ден 29.01.2020 година (среда) во организација на Министерство за земјоделство, шумарство водостопанство  во 11.00 часот во просториите на Гостилница ЕВРИ Богданци ќе се оддржи еднодневен настан Инфо ден ИПАРД 2014-2020.

Овој Инфо ден е наменет за МЕРКА 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, за лица и фирми преработувачи кои би сакале да конкурираат за субвенции.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara