Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека десеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 07.04.2022 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење за отварање на дуална паралелка во електрохничка струка;
  2. Предлог-План за запишување на ученици во прва година средно образование во СОУ „Богданци“-Богданци во учебната 2022/2023 година;
  3. Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Петар Мусев“ – Богданци;
  4. Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково;
  5. Годишна сметка за 2021 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
  6. Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
  7. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2021 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
  8. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2022 година;
  9. Извештај за реализација на Локален еколошки акционен план-ЛЕАП на Општина Богданци за 2021 година;
  10. Советнички прашања.

 

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |