Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека педесет и првата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 07.10.2020 година (среда) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година.
  2. Предлог-Одлука за привремено мирување на обврските од член 3 од Договорот за утврдување и плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште УПI број 11-39 од 10.08.2020 година;
  3. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2020-31.03.2020 година;
  4. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2020-30.06.2020 година;
  5. Разгледување на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
  6. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |