Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека седумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.08.2022 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2023 година;
 4. Годишен извештај на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2021/22 година;
 5. Годишна програма на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2022/23 година;
 6. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2023 година;
 7. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 8. Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;
 9. Предлог-Годишен план за вработување на  ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2023 година;
 10. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Годишен план за вработување на  Општина Богданци за 2023 година;
 12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 13. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |