Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека триесетидеветтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 24.10.2023 година (вторник) со почеток во 12.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот  јули-септември 2023 година;
 2. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 3. Предлог-Програма за измена на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година;
 4. Предлог-Програма за измена на годишната програма  за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 5. Предлог-Програма за изменување на Програмата за урбана опрема во Општина Богданци за 2023 година;
 6. Предлог-Програма за измена на програмата за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2023 година;
 7. Предлог-Програма за измена на Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 8. Предлог-Програма за измена на Програмата за мерките и активностите на општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 9. Предлог -Одлука за измена на одлуката за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2023 година;
 10. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година (ребаланс);
 11. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |