Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека четириесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.11.2023 година (вторник) со почеток во 14.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Предлог -Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2024 година;
  2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување  на бесправните објекти во истата (КП бр.7990);
  3. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци како претставник на општината;
  4. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“-Богданци како претставник на општината;
  5. Советнички прашања.

 

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |