Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека шеесет и петтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.06.2021 година (вторник) со почеток во 15.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2022 година;
  2. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
  3. Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2022 година;
  4. Предлог-Одлука за потврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во, КО Богданци, општина Богданци;
  5. Предлог-Одлука за привремено мирување на обврските од член 3 и член 4 од Договорот за утврдување и плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште УПI број 11-39 од 10.08.2020 година, член 3 од анекс 1 УПI број 11-39 од 09.10.2020 година и член 3 од анекс 2 УПI број 11-39 од 31.12.2020 година;
  6. Предлог-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
  7. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
  8. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |