Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека триесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 10.05.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

 ДНЕВЕН  РЕД

  1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Богданци за периодот од јануари-март 2023 година;
  2. Предлог-Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
  3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7310 и КП бр. 7311);
  4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.10639);
  5. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2022 година;
  6. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
  7. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Богданци;
  8. Разгледување на допис од МОН во врска со кровот во ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
  9. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |