Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека четириесеттата седница на Совет на општина Богданци е закажана за ден 18.05.2020 година (понеделник) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Информација за мерките и активностите на Општинскиот кризен штаб за спречување на ширењето и внесувањето на Корона вирусот KOVID 19 на територијата на Општина Богданци;
 2. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот јануари-март 2020 година;
 3. Годишна сметка за 2019 година на ЈП „Комунална чистота“ – Богданци;
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 2165/1);
 5. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7391);
 6. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 2167);
 7. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7717, КП бр. 7718 и КП бр. 8130/1);
 8. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 6693/3, КП бр. 6694 и КП бр. 6716/1);
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација  заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8815/1);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација  заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8869);
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација  заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9108);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација  заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9019/1);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација  заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9339);
 14. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |