Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта финансиран со средства од Меѓународна банка за обнова и развој – Светска Банка и имплементиран од страна на Министерство за транспорт и врски, Општина Богданци аплицираше за под-проектите Реконструкција на улиците: Ѓуров Дол, Мирка Гинова, Мирче Џочков, Браќа Миладинови, Кочо Рацин, 10-ти Октомври и Крушевска во Богданци.

Согласно ова, Ве информираме дека Единицата за имплементација на Проектот за поврзување на локални патишта при Министерство за транспорт и врски доби своја официјална веб страна која е достапна за јавноста. Во рамките на веб страницата е креирана можност за користење на веќе воспоставен Механизам за жалби и поплаки, Механизам за жалби (wbprojects-mtc.mk), преку кој локалното население и сите засегнати субјекти од реализација на планираните градежни работи на територија на Општина Богданци можат да пријават жалби и поплаки од аспект на заштита на животна средина, социјални аспекти и безбедност и здравје при работа, доколку имаат потреба за тоа.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |