Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

               

На општина Богданци и се доделени 595.620,37 Евра,  средства  од владата на РСМ преку заемот на Светска Банка за Проектот за поврзување на локални патишта. Во рамки на овој проект општина Богданци ќе спроведе активности за реконструкција и санација на седум локални улици во Богданци. Проектните активности ќе бидат спроведени во два тендера и тоа:

Во првиот тендер ќе се реализираат проектни активности за реконструкција на шест улици:

  • Реконстракција на локалната улица „ Мирче Џочков “ во должина од 160,00 м;
  • Реконстракција на локалната улица „ Браќа Миладинови “ во должина од 250,00 м;
  • Реконстракција на локалната улица „ Мирка Гинова “ во должина од 130,00м;
  • Реконстракција на локалната улица „ Кочо Рацин “ во должина од 260,00 м;
  • Реконстракција на локалната улица „ Ѓуров Дол “ во должина од 270,00 м;
  • Реконстракција на локалната улица „10 Октомври“ во должина од 164,63 м;

Подетални информации за описот на локациите и планираните активности за овие шест улици од  тендер 1 на следниот линк: Реконструкција на постојни улици, ул. „Мирче Џочков“, ул. „Мирка Гинова“, ул. „Кочо Рацин“, ул „Ѓуров Дол“ , ул. „Браќа Миладинови“ и ул. „10-ти Октомври“ во општина Богданци

Во вториот тендер ќе се реализираат проектни активности за реконструкција на една улица:

  • Санација на локалната улица „ Крушевска “ во должина од 1.318,53 м;

Подетални информации за описот на локацијата и планираните активности за улица Крушевска од  тендер 2 на следниот линк: Реконструкција на постојна улица „Крушевска“ општина Богданци 

Граѓаните своите коментари и забелешки може да ги достават усно, телефонски, на меил и писмено на контакт лице во Општина Богданци: Слобода Тасиќ, тел 034/218-400, 078/325-025, e-mail: opstina_bogdanci@t-home.mk, opstina_bogdanci@yahoo.com  , и преку web страната на општината пријави проблем  http://www.pp.e-uslugi.mk/bo/.

Формулар за коментари на тендер 1

Формулал за коментари на тендер 2

 

Постари објави

 

Превземени активности на општина Богданци за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локалната патна мрежа

Линк:https://bogdanci.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%b3/

Потпишан Меморандум за разбирање

Линк: https://bogdanci.gov.mk/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5/

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за реконструкција на постојни улици, ул. „Мирче Ѓочков“, ул. „Мирка Гинова“, ул. „Кочо Рацин“, ул „Ѓуров Дол“ , ул. „Браќа Миладинови“ и ул. „10ти Октомври“ во општина Богданци во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Линк:https://bogdanci.gov.mk/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd/

Објавен оглас за реконструкција на шест улици во Богданци

Линк: https://bogdanci.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be/

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за санација на постоен пат, ул. „Крушевска“ општина Богданци, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Линк:https://bogdanci.gov.mk/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-7/

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |