Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

                    

 

Во рамки на Компонента 1: Зајакнување преку развивање на капацитетите на советниците, од Проектот „Зајакнување на општинските совети“ (кој е финансиски поддржан од страна на Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ), а се имплементира од Програмата за развој на Обединетите нации), беше реализирана набавка и монтажа на видео и аудио опрема за пренос на седниците на Советот на општина Богданци во живо.

Опремата е поставена во повеќенаменската сала во Домот на културата во Богданци.

Се работи за поставување на видео и аудио опрема за пренесување на седниците на Советот во живо (on-line streaming) на официјалните веб страни, фејсбук и јутјуб и архивирање на снимените седници на веб страните на општината.

Средствата од грант во висина од 12.000 швајцарски франци искористени за набавка на опремата ќе овозможат  воведување  на иновативни мерки за зголемување на транспарентноста и отчетноста на општината, како и учеството на граѓаните во носењето одлуки на локално ниво.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |