Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

За сите заинтересирани компании од општина Богданци, за создавање на нови услови за вработување, достигнување на ЕУ стандардите, имплементирање на нови технологии и процеси, на 28 декември 2019 година отворен е јавен повик 02/2019 година за мерка 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите одржува инфо денови  за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание  на мерката 3. Распоредот и програмата за инфо деновите е во прилог и тие  се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

Линкот за инфо деновите и програмата е во продолжение.

http://ipard.gov.mk/mk/soopstenija/%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc/

Салите во кои ќе се одржуваат инфо деновите во споменатите места ќе бидат објавени на веб сајтот www.ipard.gov.mk пред одржување на настанот (во вид на соопштение).

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |