Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во МЗШВ ПЕ Гевгелија од 04.09.2023 започна доделувањето на платежни картички за зелена нафта. Право на користење на оваа мерка имаат 1576 земјоделски стопансатва од регионот на општините Гевгелија, Богданци и Дојран. На територија на целата држава ќе бидат доделени близу 49 илјади платежни картички со вкупна вредност од 275 милони денари наменети за точење надизел гориво за земјоделска механизација.

Сите земјоделски производители кои поднеле барање за субвенции за 2022 година потребно е да се јават лично со важечка лична карта во просториите на Подрачната единица на МЗШВ во Гевгелија, секој работен ден од 08.30 до 15 часот за да ги подигнат своите платежни картички за зелена нафта. Во зависност од големината на засадената површина и видот на културата, корисниците се стекнуваат со платежна картичка за точење на дизел гориво на бензинските пумпи на Макпетерол А.Д. со минимален износ од 500 ден, до максимален износ од 100.000 денари. Користењето на подигнатите карички за зелена нафта е со рок до крај на Април, 2024 год.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |