Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци објави оглас за доделување договор за јавна набавка за реконструкција на шест улици во населено место Стојаково. Станува збор за улиците: „Леонид Јанков“, „Солунска“, „Дваесетипетмина крак 1“, „Дваесетипетмина крак 2“, „Карпошева крак 2“, и улица „Јане Сандански“ со вкупна должина од 1235 метри.

Сите заинтересирани правни лица понудите може да ги достават најдоцна до 06.07.2021 година, 12 часот.

Средствата за реализација на договорот во износ од 3.000.000,00 денари се озбезбедени од страна на Бирото за регионален развој, во рамки на реализација на проектот „Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку реконструкција на шест улици во село Стојаково“ а остатокот од Буџетот на општина Богданци.

Огласот, тендерската документација како и сите прилози кон истата се достапни на следниот линк.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |