Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

         

Во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“, финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка – SDC, а спроведуван од Програма за развој на обединетите нации – UNDP во општина Богданци се одржа првата форумска сесија од 5-те предвидени сесии од компонентата 2 која се однесува на Зајакнување на советите на општините преку финансиска поддршка (мали грантови) за приоритетни активности на општините што се избрани врз основа на јавни консултации.

Проектниот фонд кој е на располагање за општина Богданци во оваа компонента е 50.000 швајцарски франци. Средствата ќе бидат наменети за реализација на еден а најмногу до три проекти, кои ќе произлезат од  форумските сесии, а треба да се реализираат до крајот на Декември 2020 година.

На сесијата присуствуваа 50 претставници од повеќе сектори и области од општина Богданци кои земаа активно учество во процесот.

Од првата форумска сесија произлегоа вкупно 10 предлог решенија, проектни идеи.

istanbul travesti Magazin |