Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

За успешно имплементирање на проектот „Рехабилитација со реконструкција на државен пат Р1109,  обиколница Богданци на ден 04.03.2020година  во просториите на Дом на култура „Бранд Петрушев“ Богданци, се одржа јавна презентација.

Влијанието на проектот врз животната средина беше претставен со  извештајот за  животната средина и социјалните аспекти а беше образложен и планот за управување со животната средина.

Своите коментари и забелешки присутните ги  упатија до лицата одговорни за реализирање на проектот за кој во наредниот период следува спроведување на тендерска постапка.

Финансирањето на обиколница Богданци е обезбедено со средства од Јавното претпријатие за државни патишта.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |