Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци е во фаза на подготвување на  Буџетот за 2023 година. Со цел да се овозможи поголема вклученост на граѓаните и граѓанските организации при неговото креирање, Ве повикуваме да го пополните овој анкетен прашалник —->линк

На овој начин ќе овозможите поголема информираност на локалната самоуправа за вистинските проблеми и создавање на Буџет кој ќе ги задоволи најголемиот дел од потребите на граѓаните.

Истовремено Градоначалникот на општина Богданци ќе оствари средби со граѓаните по населените места, со следниот распоред:

22.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во с. Селемли  (во основното училиште)

23.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во с. Ѓавото (во основното училиште)

24.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во с. Стојаково  (Дом на култура)

25.11.2022 година

18:00 до 19:00 часот во Богданци  ( Дом на култура „Бранд Петрушев)

Сите  Вие кои имате идеи, предлози за релизација на проекти и решавање на одредени проблеми, повелете во наведениот термин, на разговор со Градоначалникот и претставници од локалната самоуправа.

Сите реално остварливи предлози, идеи, во рамки на можностите  на општина Богданци  ќе видат интегрирани во буџетски програми за 2023 година.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |