Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци постави четири огласни табли за јавни потреби на неколку локации кои ќе служат за лепење на плакати, реклами и некролози. Таблите се поставени на влезот во Богданци (спроти печатница „Софија“), на автобуска станица и кај „Бреботекс“ додека  четвртата табла е поставена на центарот во село Стојаково.

Поставените табли ќе бидат единствени места каде поставувањето на некролози и плакати е дозволено. Се замолуваат граѓаните да не ги користат дрвјата и другите јавни површини за оваа намена.

istanbul travesti Magazin |