Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци е дел од 17 -те општини кои се добитници на грант за развој на социјални услуги на локално ниво, која врз основа на меѓуопштинска соработка ќе го реализира заедно со Општина Гевгелија. Имено, двете општини аплицираа на Вториот јавен повик за изразување интерес за грант за развој на социјални услуги, распишан од Министерството за труд и социјална политика. Градоначалникот на општина Богданци, Блаже Шапов, градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов и секретарот на Општинската организација на Црвен крст- Гевгелија, Лазар Мешков, во Клубот на пратеници во Скопје, го потпишаа Договорот за доделување грант со министерката за труд и социјална политика, Јована Тренчевска.
            Од страна на МТСП, за воведувањето и давање на услугата лична асистенција на лица со попреченост, на Општина Богданци и Општина Гевгелија им се одобрени средства во висина од 7.131.336 денари,  а двете општини ќе учествуваат со сопствени средства во висина од 277.912 денари. Општинската организација на Црвен крст- Гевгелија како давател на услугата ќе учествува со 129.600 денари. Вкупниот буџет за реализација на проектот изнесува 7.538.848 денари.
             Проектот за подобрување на социјалните услуги е финансиран со средства од заем на Светската банка.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |