Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Денес Градоначалникот на Општина Богданци, Блаже Шапов и Правната клиника на Правниот факултет при Универзитет “Гоце Делчев”-Штип потпишаа Меморандум за соработка.

Со потпишување на овој меморандум, се воспоставува соработка во чија рамка ќе се овозможи меѓусебна техничка соработка и размена на искуства за прашања врзани со обезбедување на бесплатна правна помош и пристап до правда, промовирање на системот за интегритет и добро управување.

Соработката меѓу другото вклучува обезбедување примарна бесплатна правна помош  на граѓани кои имаат потреба од истата, а не се во состојба самите да обезбедат остварување на своите законски права преку некој од достапните механизми на заштита.

Повеќе информации за правната клиника како и барањето за бесплатна правна помош се достапни на следниот линк правна клиника – УГД

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |