Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во тек се активностите во врска со изведбата на пешачка и велосипедска патека Богданци -Честе јавори Паљурци со вкупна должина од 2650 метри. Изведувач на истите согласно спроведената постапка за јавна набавка е правното лице АЛФА ПРОЕКТ ГЕВГЕЛИЈА.

Градежните работи се однесуваат на чистење на теренот од растенија и дрвја, порамнување на истиот и вградување на тампон со набивање и редење на бехатон плочки и поставување на мали рабници.

Вредноста на договорот изнесува 8.278.470,00 денари без ДДВ, или вкупно со ДДВ 9.768.594,60 денари. Средствата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. ДДВ е трошок на општина Богданци.

Од патеката реализирани се 1200 метри а остануваат уште 1450 метри, кои ќе се реализираат во наредниот период.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |