Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Врз основа на Конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година, Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Богданци склучија договор за доделување на финансиски средства за проектот „Реконструкција на дел од колекторски систем за отпадни води во Општина Богданци – прва фаза делница Стојаково и пумпни станици“.

Вкупната вредност на проектот иснесува 7.000.343,00 денари, од кои 3.000.000,00 денари ќе бидат исплатени од страна на Министерството за животна средина со вклучен 18% ДДВ или 42,86% од вкупната вредност на проектот. Остатокот од средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Богданци. За реализација на истиот од страна на општината следува спроведување на постапка за избор на најповолен изведувач.

Со имплементација на овој проект ќе се реши еден сериозен и долгогодишен проблем на жителите на село Стојаково со одведувањето на фекалните отпадни води заради нефункционирање на постоечкиот колекторски ситем.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |