Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци го склучи договорот за реконструкција на улици во населено место Селемли. Станува збор за реконструкција на улиците Маршал Тито, ЈНА, Илинденска, Солунска и Гоце Делчев со вкупна должина од 992м.

Согласно спроведената постапка за јавна набавка изведувач на активностите е правното лице ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 11.958.391 денари, од кои 8.418.880 денари се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно Решение за одобрување на барање за финансиска поддршка. Остатокот од средствата во износ од 3.539.511 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Богданци.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |