Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци ја подобри сообраќајната безбедност и финализира нов простор за спорт и рекреација благодарение на вклученоста на граѓаните во процесот на локален развој преку Форумите во заедницата, организирани во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и спроведуван од УНДП, во соработка со 24 општини.

Денеска, амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутер, постојаната претставничка на УНДП Нарине Сахакјан и Заменик министерот за локална самоуправа Зоран Димитровски го посетија Богданци за да ги видат резултатите од овие проекти и за да ја отворат форумската сесија на која граѓаните и општината ги разгледуваа резултатите од оваа заедничка иницијатива. Воедно, делегацијата одржа средба со градоначалникот Блаже Шапов и претседателката на општинскиот совет Елена Шутарова на која беше дискутирана соработката меѓу Владата на Швајцарија и Општина Богданци со поддршка на УНДП во унапредување на процесот на децентрализација и зајакнување на капацитетите на општината за отчетно и транспарентно работење, како и за понатамошните можности за вклучување на граѓаните во одлучувачките процеси врзани со локалниот развој.

Во текот на 2020 година, граѓаните на Општина Богданци преку серија на форумски сесии одлучија да им дадат приоритет на иницијативи за изградба на ново спортско-рекреативно катче на отворен простор и зголемување на сообраќајната безбедност преку поставување на нова сигнализација на 20 улици и измена на сообраќајниот режим со четири нови училишни зони.

„Прво рангираниот приоритетен проект „Безбеден граѓанин, среќен граѓанин – Уредување на режимот на сообраќај и поставување на сообраќајни знаци во Богданци“ беше целосно реализиран кон крајот на минатата година. Со проектот е воведен нов режим на сообраќај пред основното општинско училиште и пред детската градинка. Беа  поставени 745 различни сообраќајни знаци и табли. Се обележаа 2.800 квадратни метри сообраќајна површина и се уредија паркинзи, од кои 3 за лица со инвалидитет, и се поставија 32 квадратни метри тактилни плочи за слепи лица. Проектот чинеше 2.155.413 денари. При крај е и реализацијата на  второ рангираниот проект „Повеќенаменско спортско-рекреативнo катчe за деца и млади“ кој произлезе како предлог од младите во Богданци, и кој ќе се реализира со остатокот од средствата од донаторот и од општинскиот буџет, со вредност од 2.270.662 денари“, објасни градоначалникот на Богданци, Блаже Шапов.

Овие проекти беа финансиски поддржани од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка со вкупна вредност од 2,7 милиони денари. Со вкупно 3,5 милиони франци, Швајцарската агенција за развој и соработка го поддржува зајакнувањето на општинските совети во 24 општини низ земјата како тела кои се клучни за развојот на партиципативната демократија и транспарентното и отчетно работење на општините.

„Овие проекти се резултат на споделувањето на идеи и приоритети за локалниот развој од страна на граѓаните, преку Форумите во заедницата. Форумите се покажаа како ефикасен механизам за локалната демократија и директно граѓанско учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Овој процес го поддржуваме низ целата земја од 2018 година, со вкупно 24 проекти на Форумите во заедницата спроведени со швајцарско финансирање. Преку овие проекти, ние помогнавме да се подобрат општинските услуги во областа на образованието, животната средина, културата, водоснабдувањето, комуналните услуги и урбанистичкото планирање. Дополнителен придонес на Форумите е што ги поттикнуваат граѓаните да размислуваат за локалниот развој како колективна одговорност, наместо само како институционалното прашање. Кога граѓаните чувствуваат дека имаат сопственост врз проектите за локален развој, многу е веројатно дека тие проекти ќе бидат одржливи“, изјави Сибил Сутер, амбасадорката на Швајцарија, во своето поздравно обраќање на форумската сесија.

Проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка „Зајакнување на општинските совети“ го спроведува Програмата за развој на обединетите нации (УНДП), во согласност со глобалните Цели за одржлив развој поставени од Обединетите нации и приоритетите на Програмата во земјата, меѓу кои е и зајакнувањето на локалниот развој и самоуправа.

„Доброто управување и локалната демократија се основата на работата на УНДП во Северна Македонија и затоа сум среќна што сум денес тука за да видам лично некои од одличните резултати што доброто управување може да ги донесе. Највидливите резултати, благодарение на финансиската поддршка на Швајцарската влада, се пристапноста и безбедноста во сообраќајот, како и подобри услови за спорт и рекреација за сите граѓани. Но, најголемата придобивка од овој проект е постепената промена во културата на локално управување, како кај граѓаните, така и кај локалните власти“, изјави Нарине Сахакјан, постојаната претставничка на УНДП.

На Форумот на заедницата во Богданци се обрати и заменик министерот за локална самоуправа Зоран Димитровски кој ја потенцираше важноста на граѓанството учество за процесот на децентрализација.

„Владата работи на продолжување на процесот на децентрализација. Во фокусот се пренесувањето на нови надлежности и доволно финансиски ресурси за спроведување на локалните политики. Третата најважна работа е обезбедување на услови за транспарентно и отчетно работење на локалните власти. Не може да се зборува за успешна децентрализација, за транспарентност и отчетност без директно учество на граѓаните во креирањето на локалните политики.    Затоа, оваа воспоставена пракса треба да обезбеди одржливост. Локалните власти и граѓаните се партнери во донесувањето на одлуките. Одлуките донесени без учество на граѓаните можат да бидат легални, но без обезбеден легитимитет, потврден од граѓаните се доведува во прашање и взаемната доверба и нивното спроведување“, изјави Димитровски.

Проектот се спроведува во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, ЗЕЛС, Здружението на финансиски работници и Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените (UN Women). Преку проектот досега беа спроведени низа активности за зајакнување на капацитетите на советниците и нивно вмрежување, подобрување на транспарентноста и отчетноста на општините преку примена на иновативни алатки, и зголемување на граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Почнувајќи од 2018 година одржани се вкупно 125 форумски сесии во 24 општини на кои учествуваа околу 8.500 граѓани, жители од избраните општини.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |