Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Врз основа на Член 12 од Правилникот за организирање и одржување на форумите на заедницата на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.  06/11), Градоначалникот на Општина  Богданци , објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Буџетски Форум во Општина Богданци

за 2019 година

Се повикуваат  сите граѓани на општината, бизнис секторот, невладини организации и сите други заинтересирани субјекти (правни и физички лица), да присуствуваат и рамноправно да учествуваат во работата на Првата сесија на Буџетскиот Форум.

Целта на организирањето на овој Форум е преку директно, партиципативно учество граѓаните да  добијат можност да придонесат во креирањето на Буџетот на општина Богданци за 2019 година. Ова преставува добар  начин за подобра распределба на ограничените Буџетски  средства и постигнување поголем ефект при нивната реализација.

Општина Богданци на овој начин ја искажа својата транспарентност, излегувајќи им во пресрет на барањата на граѓаните да учествуваат во креирањето на Буџетот за следната година.

Форумот ќе се оддржи во просториите на Домот на култура „ Бранд Петрушев “ во Богданци на  16.11.2018 година (ПЕТОК) во   18.00  часот.

 

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |