Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци по спроведената постапка за јавна набавка избра правно лице за реставрација на постоечката урбана опрема на територијата на општина Богданци.

Активностите ќе ги изведува Занаетчија ВУДИ МИЦЕВ Богданци и истите се однесуваат на замена на старата ограда со нова, замена на старите клупи со нови, доработка и обработка на маси како и реставрација на 6 летниковци на брана „Паљурци“. Во склоп на активностите ќе се реставрираат и постоечки 4 клупи во Градскиот Парк во Богданци.

Вкупната вредност на договорот изнесува 223.800,00 денари без ДДВ, средства обезбедени од Буџетот на општина Богданци.

Активностите се очекува да завршат за околу еден месец.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |