Оддржан Биди активен Пријателски натпревар во Oпштина Богданци

Во соработка со Агенција за млади и спорт во рамки на проектот “Европска недела на спортот”, Општина Богданци, ООУ „Петар Мусев“ Богданци и ОУ „Кирил и Методиј“ Стојаково го реализираа настанот “Биди активен  Пријателски натпревар”.

izmir escort bayan

Настанот беше оддржан на отвореното игралиште за фудбал и кошарка и мултифункционалното игралиште во рамки на ООУ „Петар Мусев“ Богданци, и на истиот присуствуваа  100 ученика во мешан состав, возраст и пол од двете основни училишта ООУ „Петар Мусев“ Богданци и ОУ „Кирил и Методиј“ Стојаково.

Беа организирани пријателски -спортски натпревари во Фудбал и Кошарка.

Целта на целиот проект како и на овој настан е промоција на пораката луѓето да бидат здрави и активни, како и поттикнување на помладата генерација за здрави и активни навики.

Биди активен Училишен ден во општина Богданци

Во рамки на проектот “Европска недела на спортот” спроведуван од Агенција за млади и спорт на РСМ, во општина Богданци беше имплементиран настан “Биди активен училишен ден”

escort izmir

Настанот беше оддржан на мултифункционалното игралиште во рамки на ООУ Петар Мусев Богданци и на истиот присуствуваа  64 ученика од прво одделение од двете основни училишта, ООУ „Петар Мусев“ Богданци и ОУ „Кирил и Методиј“ Стојаково.

Во организација на наставниците по спорт и спортски активности и одделенските наставници беа организирани штафетни игри (елементарни, прилагодени на возраста)

Целта на настанот е промоција на пораката луѓето да бидат здрави и активни, како и поттикнување на помладата генерација за здрави и активни навики.

Известување за прекин во испораката на електрична енергија во Општина Богданци

Без напојување со електрична енергија на 28.09.2019 и 29.09,2019  од 12:00 до 18:00 часот ќе бидaт дел од корисниците од јужниот и источниот дел на  Богданци , Беровска мала и излез кон Млаз (вклучително индустриските објекти  Оранжерии Воденичар , Бреботекс , Млекара, Бовекс и други)  , заради интервенција на водот.


escort izmir

Без напојување со електрична енергија на 28.09.2019 и 29.09.2019 од 12:00 до 18:00 часот ќе бидaт  дел од корисниците од Богданци од централниот дел према влезот кон Гевгелија , заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 28.09.2019 и 29.09.2019 од 12:00 до 18:00 часот ќе бидaт   корисниците од селата  Стојаково и Селемли , вклучително и индустриските објекти на потегот од Богданци кон Стојаково , заради интервенција на водот.

 

Без напојување со електрична енергија на 28.09.2019 и 29.09.2019 од 06:00 до 12:00 часот ќе бидaт  дел од корисниците од Богданци од централниот дел (околу полицијата и општината) , заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 28.09.2019 и 29.09.2019 од 06:00 до 12:00 часот ќе бидaт дел индустриските корисници на потегот на поранешен Млаз во Богданци. , заради интервенција на водот.

Без напојување со електрична енергија на 28.09.2019 и 29.09.2019  од 06:00 до 12:00 часот ќе бидaт корисниците од влезот на Богданци (кон Гевгелија)  и индустриските објекти меѓу Богданци и Гевгелија (Бензинска Шимов, сервис Ампов, Оранжерии Трнка 1 и2 , систем Спас за Дојран…) , заради интервенција на водот.

Еко – акција и во Општина Богданци

Општина Богданци се приклучи и ја поддржа националната еко акција за чистење на отпад  која се одржа на ден  22.09.2019 година .

izmir escort bayan

Во акцијата се вклучија учениците од СОУ„БОГДАНЦИ“ Богданци, Градоначалникот, општинската администрација, членови на советот, вработените во ЈП „Комунална Чистота“ и граѓаните.

Се чистеше отпадот кој се фрла на несоодветни места околу депонијата и на патот кој води кон депонијата . Целта на акцијата е да се подигне свеста на граѓаните за значењето на чистата животна средина и оддржување  на чиста околина.

  

Општина Богданци го одбележа „Светскиот ден без автомобили“

                

По повод  акцијата „Ден без автомобили“, денес со почеток во 10:30 часот учениците од ООУ „Петар Мусев“, ООУ „Кирил и Методиј“ Стојаково и СОУ „Богданци“ масовно се вклучија во истата.

Учениците од Богданци се движеа по улицата Маршал Тито, преку раскрсницата на Фирмата „Бреботекс“ до Градскиот Парк во Богданци“. Учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ со велосипеди и транспаренти акцијата ја одбележаа во село Стојаково.

Целта на оваа активност е промоција на алтернативните форми на сообраќај, како пешачење, велосипедизам, подобрување на условите и можностите за користење на овие алтернативни форми на сообраќај како и подобрување на безбедноста на пешаците и велосипедистите во сообраќајот


alsancak escort

 

 

 

Склучен Договор за партнерство за реализација на проектот „Ревитализација на пат с.Богородица – с.Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија – Богданци

Денес, 20.09.2019 година во просториите на Општина Гевгелија беше потпишан договорот за партнерство во реализација на проектот „Ревитализација на пат с.Богородица – с.Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија – Богданци, кај бензинска пумпа Шимов, I фаза“.

Договорни страни се Центарот за развој на Југоисточен плански регион како носител на проектот застапуван од раководителот Жулиета Ѓуркова и Општина Богданци како партнер 1 застапуван од Градоначалникот Блаже Шапов и Општина Гевгелија како партнер 2 застапуван од Градоначалникот Сашо Поцков.

izmir escort bayan

Реализацијата на овој проект одобрен од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е дел од мерката 321 Развој на јавна инфраструктура во рурални средини, подмерка 321.1 Инвестиции во патна инфраструктура за поврзување меѓу две или повеќе населени места во рурални средини со должина од 5км, за што се одобрени вкупни средства без ДДВ во износ од 11.038.520,25 денари.

Општина Богданци како партнер 1 во реализација на проектот  ќе учествува со сопствени средства во износ од 1.234.898,86 денари, од кои 3.000,00 денари се трошоци за објавување на оглас за јавна набавка и 62% од вкупната вредност на ДДВ  во износ од 1.231.896,86 денари.

Општина Гевгелија како партнер 2 во реализација на проектот ќе учествува со сопствени средства во износ од 758.034,79 денари, од кои 3.000,00 денари се трошоци за објавување на оглас за јавна набавка и 38% од вкупната вредност на ДДВ во износ од 755.034,79 денари.

Следува распишување на тендерска постапка.

Започна реконструкција на локалниот пат Стојаково Селемли и улици во Селемли

Општина Богданци по спроведените постапки за јавни набавки и склучување на договори за реализација на истите започна со активностите за реконструкција на улици во населено место Селемли и реконструкција на локален пат Стојаково – Селемли.

izmir escort

Станува збор за реконструкција на улиците Маршал Тито, ЈНА, Илинденска, Солунска и Гоце Делчев со вкупна должина од 992м, а градежните активности се започнати така да се врши ископ на постоечката земјена подлога а на нејзино место ќе се постави тампонски материјал. Истиот машински ќе се набива и над него ќе се постави асфалт. Ископаниот материјал ќе се одложи на соодветна депонија

Реконструкцијата на Локалниот пат Стојаково Селемли со вкупна должина од 3800 метри опфаќа вадење на стариот асфалт, ископ на подлогата под асфалтната површина и истата ќе се пополни со тампонски материјал, машински ќе се набие и ќе се асфалтира.

Изведувач на активностите е правното лице ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

   

 

 

 

Еко акција

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.09.2019 година (недела) со почеток во 9:00 часот, Општина Богданци организира еко акција за чистење отпад на дел од патот кој води кон депонијата.

izmir escort

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани да излезат  и да се вклучат  кон чистењето на  депонијата, со цел да се намали отпадот кој се фрла на несоодветни места во околината.

Во акцијата ќе се вклучат учениците од СОУ„БОГДАНЦИ“ Богданци.

Место на поаѓање пред Општината, со организиран превоз.

 

Склучен договорот за реконструкција на улици во населено место Селемли

Општина Богданци го склучи договорот за реконструкција на улици во населено место Селемли. Станува збор за реконструкција на улиците Маршал Тито, ЈНА, Илинденска, Солунска и Гоце Делчев со вкупна должина од 992м.

Согласно спроведената постапка за јавна набавка изведувач на активностите е правното лице ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 11.958.391 денари, од кои 8.418.880 денари се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно Решение за одобрување на барање за финансиска поддршка. Остатокот од средствата во износ од 3.539.511 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Богданци.

 

Склучен договорот за реконструкција на патот Стојаково – Селемли

Општина Богданци го склучи договорот за реконструкција на локален пат Стојаково – Селемли со правното лице ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица согласно спроведената постапка за јавна набавка.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 21.275.400 денари, од кои 18.030.000 денари се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно Решение за одобрување на барање за финансиска поддршка. ДДВ е трошок на општина Богданци, кој изнесува 3.245.400 денари.

Согласно условите предвидени во договорот, активностите за реализација на проектот потребно е да завршат во рок од 120 дена.

Со реализација на овој договор ќе се подобри локалната патна инфраструктура, ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се подигне нивото на квалитет на живот за жителите во населените места Стојаково и Селемли.

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara