Општина Богданци набави 50 нови контејнери со зафатнина од 1,1 метар  кубен. Станува збор за пластични контејнери со кои ќе бидат заменети некои од постоечките стари и оштетени контејнери, а ќе се постават и на места каде што досега немало садови за собирање на сметот од домаќинствата како во Богданци така и во сите населени места во Општината.

Набавката е извршена врз основа на објавениот оглас и изборот на најповолна понуда за  набавка на истите во вредност од 410.640 денари.

      

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara