Општина Богданци постави четири огласни табли за јавни потреби на неколку локации кои ќе служат за лепење на плакати, реклами и некролози. Таблите се поставени на влезот во Богданци (спроти печатница „Софија“), на автобуска станица и кај „Бреботекс“ додека  четвртата табла е поставена на центарот во село Стојаково.

Поставените табли ќе бидат единствени места каде поставувањето на некролози и плакати е дозволено. Се замолуваат граѓаните да не ги користат дрвјата и другите јавни површини за оваа намена.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara