Акцијата за пошумување која ја организираше Општина Богданци во соработка со Подружница ШС ,,Кожуф” Гевгелија, на м.в ,, Ранковец “ (4 – 5 ветерница) на ден 21.02.2019 година, заврши по планираното.

Благодарност до учениците од училиштата во Општина Богданци и нивните наставници, до Директорот на Подружница ШС ,,Кожуф Гевгелија и вработените.

Извештајот за површината и бројот на засадените садниците (бор) го подготвува Подружница ШС ,,Кожуф  Гевгелија.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara