По одржаниот состанок на Владата на Република Северна Македонија во врска со актуелната состојба со животната средина – квалитетот на воздухот и заклучоците кои произлегоа од состанокот, општината апелира да не се користат гуми, стиропор, пластика, текстил, отпадни масла за индивидуално затоплување и затоплување во правните субјекти.

За таа цел, на територијата на Општина Богданци се формираа тимови кои ќе вршат инспекциски надзор, со цел да се заштити животната средина и здравјето на луѓето.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara