Општина Богданци го склучи договорот за уредување на улици на територијата на град Богданци. Станува збор за уредување со бехатон плочки на улиците Максим Горки со должина од 180м, крак од улицата Никола Карев со должина од 150м, дел од улица 29-ти Ноември со должина од 130м како и поставување на грбнатини на улиците Петар Мусев, Изворски и Крушевска.

Согласно спроведената постапка за јавна набавка изведувач на активностите е правното лице Пешо Инженеринг ДОО Струмица.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 1.859.255 денари, средства обезбедени во Буџетот на Општина Богданци.

Активностите за реализација на истиот потребно е да завршат во текот на месец февруари.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara