Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara
 • Службени гласници 2022

 • Службени гласници 2021

 • Службен гласник бр. 1-2021

  K1 четврт квартал 01.01-31.12.2020

  K2 четврт квартал 01.01.2020-31.12.2020

  K3 за 01.01.2020-31.12.2020

  Службен гласник бр. 2-2021

  Службен гласник бр. 3-2021

  Службен гласник бр.4-2021

  Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година

  Службен гласник бр.5-2021

  Службен гласник бр.6-2021

  Службен гласник бр.7-2021

  Службен гласник бр.08-2021

  Службен гласник бр. 09-21

  Службен гласник бр.10-2021

  Службен гласник бр.11-2021

  Службен гласник број 12 2021

  Службен гласник бр 13-2021

  Службен гласник бр 14-2021

  Службен гласник бр 15-2021

  Службен гласник бр 16-2021

  Службен гласник бр-17-2021

  Службен гласник бр 18-2021

  Службен гласник бр 19-2021

  Службен гласник бр 20-2021

  Службен гласник бр 21-2021

  Службен гласник бр 22-2021

  Службен гласник бр 23-2021

  Службен гласник бр 24-2021

  Буџет на општина Богданци за 2022 година

 • Службени гласници 2020

  Службен гласник бр.1 -2020

  K1 четврт квартал 2019

  K2 четврт квартал 01.01.2019-31.12.2019

  K3 четврт квартал 01.01.2019-31.12.2019

  Службен гласник бр.2 -2020

  Службен гласник бр.3 -2020

  Службен гласник бр.4 -2020

  Квартален извештај јануари-март 2020 Општина Богданци

  Службен гласник бр.5 -2020

  Службен гласник бр.6 -2020

  Службен гласник бр.7 -2020

  Службен гласник бр.8 -2020

  Службен гласник бр.9 -2020

  Службен гласник бр.10 -2020

  K1 втор квартал 01.04-30.06.2020 (1)

  K2 втор квартал 01.01.2020-30.06.2020

  K3 за 01.01.2020-30.06.2020

  Службен гласник бр.11 -2020

  Службен гласник бр.12 -2020

  Службен гласник бр.13 -2020

  Службен гласник бр.14 -2020

  Службен гласник бр.15 -2020

  Службен гласник бр.16 -2020

  Службен гласник бр.17-2020

  Ребаланс на Буџетот на општина Богданци за 2020 година

  Службен гласник бр.18-2020

  Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Богданци за периодот 01.01.2020-30.09.2020

  Службен гласник бр 19-2020

  Одлука за проширување на буџетот на Општина Богданци за 2020 година

  спецификација на застарени обврски

  Службен гласник бр.20-2020

  Буџет на општина Богданци за 2021

  Регистар на актите на Советот на Општина Богданци за 2020 година

 • Службени гласници 2019

 • Службени гласници 2018

 • Службени гласници 2017

 • Службени гласници 2016

 • Службени гласници 2015

 • konya escort

  antalya escort Saç ekimi ankara