Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara
 • Службени гласници 2023

 • Службени гласници 2022

 • Службен гласник број 01 2022

  Службен гласник број 02 2022

  Службен гласник број 03 2022

  Службен гласник број 04 2022

  Службен гласник број 05 2022

  Службен гласник број 6 2022

  Службен гласник број 7 2022

  Службен гласник број 8 2022

  Службен гласник број 9 2022

  Службен гласник број 10 2022

  Службен гласник број 11 2022

  Службен гласник број 12 2022

  Службен гласник број 13 2022

  Службен гласник број 14 2022

  Службен гласник број 15 2022

  Службен гласник број 16 2022

  Службен гласник број 17 2022

  Регистар на актите на Советот на општина Богданци за 2022 година

  • Службени гласници 2021

  • Службен гласник бр. 1-2021

   K1 четврт квартал 01.01-31.12.2020

   K2 четврт квартал 01.01.2020-31.12.2020

   K3 за 01.01.2020-31.12.2020

   Службен гласник бр. 2-2021

   Службен гласник бр. 3-2021

   Службен гласник бр.4-2021

   Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година

   Службен гласник бр.5-2021

   Службен гласник бр.6-2021

   Службен гласник бр.7-2021

   Службен гласник бр.08-2021

   Службен гласник бр. 09-21

   Службен гласник бр.10-2021

   Службен гласник бр.11-2021

   Службен гласник број 12 2021

   Службен гласник бр 13-2021

   Службен гласник бр 14-2021

   Службен гласник бр 15-2021

   Службен гласник бр 16-2021

   Службен гласник бр-17-2021

   Службен гласник бр 18-2021

   Службен гласник бр 19-2021

   Службен гласник бр 20-2021

   Службен гласник бр 21-2021

   Службен гласник бр 22-2021

   Службен гласник бр 23-2021

   Службен гласник бр 24-2021

   Буџет на општина Богданци за 2022 година

   Регистар на актите на Советот на општина Богданци за 2021 година

  • Службени гласници 2020

   Службен гласник бр.1 -2020

   K1 четврт квартал 2019

   K2 четврт квартал 01.01.2019-31.12.2019

   K3 четврт квартал 01.01.2019-31.12.2019

   Службен гласник бр.2 -2020

   Службен гласник бр.3 -2020

   Службен гласник бр.4 -2020

   Квартален извештај јануари-март 2020 Општина Богданци

   Службен гласник бр.5 -2020

   Службен гласник бр.6 -2020

   Службен гласник бр.7 -2020

   Службен гласник бр.8 -2020

   Службен гласник бр.9 -2020

   Службен гласник бр.10 -2020

   K1 втор квартал 01.04-30.06.2020 (1)

   K2 втор квартал 01.01.2020-30.06.2020

   K3 за 01.01.2020-30.06.2020

   Службен гласник бр.11 -2020

   Службен гласник бр.12 -2020

   Службен гласник бр.13 -2020

   Службен гласник бр.14 -2020

   Службен гласник бр.15 -2020

   Службен гласник бр.16 -2020

   Службен гласник бр.17-2020

   Ребаланс на Буџетот на општина Богданци за 2020 година

   Службен гласник бр.18-2020

   Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Богданци за периодот 01.01.2020-30.09.2020

   Службен гласник бр 19-2020

   Одлука за проширување на буџетот на Општина Богданци за 2020 година

   спецификација на застарени обврски

   Службен гласник бр.20-2020

   Буџет на општина Богданци за 2021

   Регистар на актите на Советот на Општина Богданци за 2020 година

  • Службени гласници 2019

  • Службени гласници 2018

  • Службени гласници 2017

  • Службени гласници 2016

  • Службени гласници 2015

  •  

   istanbul travesti Magazin |