Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara
 • Службени гласници 2024

 • Службени гласници 2023

 • Службен гласник број 01 2023

  Службен гласник број 02 2023

  Службен гласник број 03 2023

  Службен гласник број 04 2023

  Службен гласник број 05 2023

  Службен гласник број 06 2023

  Службен гласник број 07 2023

  Службен гласник број 08 2023

  Службен гласник број 09 2023

  Службен гласник број 10 2023

  Службен гласник број 11 2023

  Службен гласник број 12 2023

  Службен гласник број 13 2023

  Службен гласник број 14 2023

  Службен гласник број 15 2023

  Службен гласник број 16 2023

  Службен-гласник-бр.17-2023

  Службен гласник број 18 2023

  Службен гласник број 19 2023

  Службен гласник број 20 2023

  Службен гласник број 21 2023

  • Службени гласници 2022

  • Службен гласник број 01 2022

   Службен гласник број 02 2022

   Службен гласник број 03 2022

   Службен гласник број 04 2022

   Службен гласник број 05 2022

   Службен гласник број 6 2022

   Службен гласник број 7 2022

   Службен гласник број 8 2022

   Службен гласник број 9 2022

   Службен гласник број 10 2022

   Службен гласник број 11 2022

   Службен гласник број 12 2022

   Службен гласник број 13 2022

   Службен гласник број 14 2022

   Службен гласник број 15 2022

   Службен гласник број 16 2022

   Службен гласник број 17 2022

   Регистар на актите на Советот на општина Богданци за 2022 година

   • Службени гласници 2021

   • Службен гласник бр. 1-2021

    K1 четврт квартал 01.01-31.12.2020

    K2 четврт квартал 01.01.2020-31.12.2020

    K3 за 01.01.2020-31.12.2020

    Службен гласник бр. 2-2021

    Службен гласник бр. 3-2021

    Службен гласник бр.4-2021

    Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година

    Службен гласник бр.5-2021

    Службен гласник бр.6-2021

    Службен гласник бр.7-2021

    Службен гласник бр.08-2021

    Службен гласник бр. 09-21

    Службен гласник бр.10-2021

    Службен гласник бр.11-2021

    Службен гласник број 12 2021

    Службен гласник бр 13-2021

    Службен гласник бр 14-2021

    Службен гласник бр 15-2021

    Службен гласник бр 16-2021

    Службен гласник бр-17-2021

    Службен гласник бр 18-2021

    Службен гласник бр 19-2021

    Службен гласник бр 20-2021

    Службен гласник бр 21-2021

    Службен гласник бр 22-2021

    Службен гласник бр 23-2021

    Службен гласник бр 24-2021

    Буџет на општина Богданци за 2022 година

    Регистар на актите на Советот на општина Богданци за 2021 година

   • Службени гласници 2020

    Службен гласник бр.1 -2020

    K1 четврт квартал 2019

    K2 четврт квартал 01.01.2019-31.12.2019

    K3 четврт квартал 01.01.2019-31.12.2019

    Службен гласник бр.2 -2020

    Службен гласник бр.3 -2020

    Службен гласник бр.4 -2020

    Квартален извештај јануари-март 2020 Општина Богданци

    Службен гласник бр.5 -2020

    Службен гласник бр.6 -2020

    Службен гласник бр.7 -2020

    Службен гласник бр.8 -2020

    Службен гласник бр.9 -2020

    Службен гласник бр.10 -2020

    K1 втор квартал 01.04-30.06.2020 (1)

    K2 втор квартал 01.01.2020-30.06.2020

    K3 за 01.01.2020-30.06.2020

    Службен гласник бр.11 -2020

    Службен гласник бр.12 -2020

    Службен гласник бр.13 -2020

    Службен гласник бр.14 -2020

    Службен гласник бр.15 -2020

    Службен гласник бр.16 -2020

    Службен гласник бр.17-2020

    Ребаланс на Буџетот на општина Богданци за 2020 година

    Службен гласник бр.18-2020

    Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Богданци за периодот 01.01.2020-30.09.2020

    Службен гласник бр 19-2020

    Одлука за проширување на буџетот на Општина Богданци за 2020 година

    спецификација на застарени обврски

    Службен гласник бр.20-2020

    Буџет на општина Богданци за 2021

    Регистар на актите на Советот на Општина Богданци за 2020 година

   • Службени гласници 2019

   • Службени гласници 2018

   • Службени гласници 2017

   • Службени гласници 2016

   • Службени гласници 2015

   • ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |